nieuws

Regering Laos bereidt bouw omstreden stuwdam voor

bouwbreed Premium

De regering van Laos geeft op niet al te lange termijn opdracht voor een milieueffectrapportage over de voorgenomen bouw van de Nam Theun II-stuwdam. Het plan voorziet in de aanleg van een 50 meter hoog kunstwerk in de bovenloop van de rivier Theun, de vierde grote waterloop van Laos die uitmondt in de Mekong. De dam biedt plaats aan een waterkrachtcentrale.

De totale investering voor het po bedraagt meer dan f. 1,7 miljard. De Wereldbank overweegt zo’n f. 238 miljoen voor het werk beschikbaar te stellen.

Het Australische ingenieursbureau Transfield Holdings is de drijvende kracht achter het Nam Theun Il-po. In het consortium zitten verder Electicite de France, Italian-Thai Development, Jasmine International en het Thaise financieringsinstituut Phatra Thanakit. De uitvoering van de mer wordt naar verwacht in januari 1997 afgerond. De Wereldbank wil het daaropvolgende halfjaar besteden aan het bestuderen van de bevindingen. Afhankelijk van de uitkomst wordt de lening vrijgegeven. De financiele deelname van de bank is essentieel. Het overgrote deel van de benodigde gelden komt weliswaar uit andere bron maar de aanwezigheid van de Wereldbank geeft investeerders extra zekerheid over de haalbaarheid van het po.

Het International Rivers Network uit Berkeley in de Amerikaanse deelstaat Californie liet intussen weten dat de haalbaarheid nagenoeg gelijk staat aan nul. De bouwkosten zullen beduidend hoger uitvallen dan de begrote f. 1,7 miljard en eerder uitkomen op f. 2,3 miljard. De opbrengst van de installaties valt daarmee lager uit. De organisatie meent verder dat er nogal wat schort aan de berekening van de verdiensten. Levert de dam bijvoorbeeld 20 procent minder energie dan verwacht dan ontstaat reeds in het eerste jaar een verlies van om en nabij f. 11 miljoen. Tegen de tijd dat de centrale in bedrijf komt zullen kolencentrales in het aangrenzende Thailand een kwart minder vragen voor elektriciteit. De energie uit de waterkrachtcentrale gaat in het geheel naar Thailand.

Werkgelegenheid

Over de bouwtechnische uitvoering van de dam is nog weinig meer bekend dan dat de hoogte 50 meter zal bedragen. Het stuwmeer zal naar verwacht een oppervlak van pakweg 500 vierkante kilometer beslaan. Als gevolg daarvan moet het landsbestuur van Laos minstens 4300 mensen een andere woonplaats bieden. Nog eens duizenden mensen moeten naar ander werk omzien omdat het water de visserij en de landbouw verstoort in het gebied van de rivieren Theun en Se Fai. Het stuwmeer zet voorts ruim 400 vierkante kilometer van het natuurgebied Nakay onder water.

Reageer op dit artikel