nieuws

Provinciale begroting rept niet over kustlocatie

bouwbreed Premium

Het plan om een zogenoemde Kustlocatie te bouwen in zee tussen Hoek van Holland en Scheveningen, is niet terug te vinden in de ontwerpbegroting 1997 van de provincie Zuid-Holland. Woensdag werd de ontwerpbegroting door Gedeputeerde Staten (GS) gepresenteerd.

Het is opmerkelijk dat de kustlocatie niet in het stuk is terug te vinden. In juli van dit jaar gaf de provinciale commissie voor Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer en Economische Aangelegenheden namelijk haar fiat aan GS om verdere plannen voor de nieuwe kuststrook uit te werken. Dit gebeurde nadat in mei een stuurgroep van rijk, provincie en bedrijfsleven al vaststelde dat een kustlocatie haalbaar zou ke zijn, maar dat nader onderzoek nodig is.

Haalbaarheidsonderzoek

Verantwoordelijk gedeputeerde J. Wolf verklaarde woensdag dat de provincie wel geld uitgeeft aan het haalbaarheidsonderzoek van het po, maar dat dat nog niet heeft geresulteerd in een aparte begrotingspost. Het po is begrotingstechnisch weggeboekt naar algemene posten.

“Ik sluit echter niet uit dat bij de begrotingsherziening halverwege volgend jaar een aparte post voor het po wordt geboekt”, aldus Wolf.

Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, is nog maar zeer de vraag. Dinsdag verklaarde minister De Boer namelijk geen heil meer te zien in een kustlocatie. Bij het slaan van de eerste paal voor de bouw van in totaal 8000 woningen op de Haaglandse Vinex-locatie Wateringse Veld zei de minister: “Wat mij betreft is de kustlocatie voor het jaar 2010 absoluut niet nodig. En waarschijnlijk ook niet na 2010.”

De Boer ziet meer in het zoeken naar nieuwe bouwlocaties rond Pijnacker. De inmiddels sterk uitgeklede plannen voor een Parkstad, waarin wordt uitgegaan van de bouw van 25.000 woningen tussen Delfgauw, Pijnacker en Zoetermeer zouden daarbij als leidraad ke fungeren.

In ieder geval zal voor het tussengebied ten noorden van de A13 tussen Den Haag en Rotterdam een nieuw masterplan moeten worden opgesteld. Over de kabinetsplannen voor de toekomstige woningbouw in de Randstad zal nader in worden gegaan in de Randstad-nota. Deze wordt tegelijk met de rijksbegroting op Prinsjesdag gepresenteerd.

Groene Hart groen

Uit de begroting van Zuid-Holland blijkt verder dat de provincie komend jaar 5,4 miljoen gulden over heeft voor nieuw beleid, ontwikkelingen en poen. Vooral op het gebied van infrastructuur, economische ontwikkeling en groenbeheer zitten zij vol plannen. Een van de speerpunten in het beleid van Zuid-Holland is dat het Groene Hart groen moet blijven. Voor werkgelegenheid hebben GS een miljoen gulden extra over. De provincie merkt daarbij op dat het ontbreken van voldoende rijkssteun voor de economische ontwikkeling van Zuid-Holland een “punt van zorg” is.

Reageer op dit artikel