nieuws

Problemen RGD met onderhoud onder controle

bouwbreed Premium

Het onderhoudsprobleem van de Rijksgebouwendienst is onder controle gebracht. Waar werd verwacht dat de “onacceptabele” onderhoudsachterstand tot 1996 nog verder zou toenemen, meldt de begroting voor de rijkshuisvesting voor 1997 dat deze stijging is voorkomen.

In 1992 werd al geconstateerd dat de rijksgebouwen een onacceptabele onderhoudsachterstand hadden, en dat probleem is sindsdien alleen maar toegenomen. Tot 1996, zo blijkt. Door de inzet van extra rijksmiddelen en intensivering van het onderhoud is de verwachte toename van het probleem in 1995 uitgebleven. In het derde rijkshuisvestingsplan, waarvan het eerste deel eind 1996 zal worden gepubliceerd, wordt verder op het onderhoud van de rijksgebouwen ingegaan.

Reageer op dit artikel