nieuws

Op sterven na dood

bouwbreed Premium

Tenminste twintig jaar geleden – Hans Gruijters was net minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening geworden en had daarom zijn aandelen in het Amsterdamse uitgaansleven uit handen gegeven – verstoutte een ambtenaar van de Rijksplanologische Dienst zich in een vakblad uitvoerig uiteen te zetten dat het Groene Hart van de Randstad op sterven na dood was en binnen afzienbare tijd net zo volgebouwd als de rest van West-Nederland. De Tweede Kamer reageerde furieus. De (mede)-oprichter van D66 moest op het Binnenhof komen uitleggen dat het allemaal niet zo’n vaart liep en dat bovendien de ambtelijke scribent vrijheid van meningsuiting had.

Sindsdien zijn enige nota’s over de Ruimtelijke Ordening verschenen, bestaat de Vierde Nota Extra – de Vinex voor menig bestuurder – en wordt bij de RPD ijverig gebroed op een Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. De verschijning daarvan zal de huidige minister van VROM, Margaretha de Boer (PvdA) niet meer meemaken. Dan zou die nota binnen ongeveer twee jaar moeten verschijnen en dat zit er echt niet in.

Inmiddels heeft Hans Gruijters het bestuurlijk toneel (geruisloos) verlaten door als burgemeester van Lelystad met pensioen te gaan en zich als toenmalig ‘knapste jongetje van de D66-klas’ te melden bij het opinieweekblad HP/De Tijd als (gewaardeerd) columnist.

Da’s ander koek dan zijn opvolgster Margaretha, die het gestook tegen haar plannen om het Groene Hart open en bloot te laten, duchtig bestrijdt met gesprekken in het bedreigde gebied, het geven van interviews met velen en het (doen) schrijven van artikelen die her en der worden gepubliceerd.

Een degelijke samenvatting van die gesprekken (en bezoeken) – veelal met in haar kielzog haar collega van Landbouw, Jozias van Aartsen – tussen 9 oktober en 9 december van het vorig jaar heeft niet die belangstelling gekregen als mocht worden gehoopt. De enkeling die bedoelde samenvatting in handen heeft gekregen werd al snel duidelijk dat het de basis is van de nota Randstad 2010, de actualisering van de PKB (Nederland 2010), de Balans Visie Stadslandschappen en Nederland 2030 (verkenning Ruimtelijke Perspectieven). Minister De Boer heeft zich kennelijk en stellig voorgenomen tot ver over haar graf te regeren…

Droef daarom dat hier, daar en overal stemmen klinken die dat Groene Hart niet (meer) zien zitten. Alsof die ambtenaar van zo’n twintig jaar geleden op de valreep van zijn aards bestaan alsnog het gelijk van de wereld krijgt.

Een van de luiden is prof. Eduard Bomhoff, die naast zijn gruwel over het najagen van een groen hart er op heeft gewezen dat niet alleen het Groene Hart op sterven na dood is, maar ook Brabantse gebiedsdelen bestuurderen hebben die maar wat graag ‘groter willen groeien’.

Zijn onderbouwing met het rapport ‘Het Groene Hart, dat klopt niet!’ is door Margaretha de Boer niet in dank afgenomen, mede omdat door de hooggeleerde onder meer de Wet voorkeursrecht gemeenten naar de vuilverbranding wordt verwezen.

Zijn gelijk wordt ondersteund door Margaretha’s partijgenoot prof. Hugo Priemus te Delft – zou zo’n man naast het vrijwel wekelijks optreden als inleider, dagvoorzitter of aanjager van een congres, symposium of iets dergelijks ooit tijd hebben zijn studenten iets bij te brengen? – die sterk betwijfelt of het wapen tegen grondspeculatie nog enige zin heeft. Wateringse Veld – dezer dagen sloeg minister Margaretha de Boer er de eerste paal op dringend verzoek van de Haagse wethouder Peter Noordanus – en Ypenburg zijn al verdeeld. Beleggers en poontwikkelaars hebben de koek versneden in het Haaglandse, hetgeen de gemeenten in feite niet bezwaart. De bouwers lossen de problemen op door met kopen van grond hoge rentelasten voor gemeenten te voorkomen. Aan de randjes, richting centrum, van het Groene Hart wordt nu al geknabbeld.

Reageer op dit artikel