nieuws

Ontgronding bij Linder stuit op milieubezwaren

bouwbreed

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag heeft zich deze week gebogen over het plan van de VOF Linderveld – gevormd door de Plegt-Vos Wegenbouw BV uit Langeveen en Toelofs Zandwinning BV uit Den Ham – om 20 hectaren in het gebied Linderveld bij de kern Linder (gemeente Zuidwolde) te ontgronden. De ontgronding zou begin 1998 van start moeten gaan.

Het provinciebestuur van Drenthe verleende een ontgrondingsvergunning voor het po. Het is de bedoeling dat over een periode van minimaal tien jaar de 20 hectaren tot een diepte van 25 meter worden afgegraven. Er zou circa 3 miljoen kubieke meter ophoogzand gewonnen ke worden.

De Drentse afdeling van het Landbouwschap en de Stichting tot behoud Linderveld verzochten de rechters van de Raad van State de ontgrondingsvergunning te vernietigen. Zij vrezen voor een onaanvaardbare aantasting van het oorspronkelijke agrarische landschap en achten de noodzaak voor de ontgronding niet aangetoond. Het Landbouwschap is bovendien beducht voor strengere milieueisen voor de boeren in de omgeving als het perceel na de ontgronding wordt afgewerkt als natuurgebied.

Het ontgrondingsbedrijf heeft nog twee andere vergunningen nodig alvorens er daadwerkelijk gegraven kan worden. Er moet nog een milieuvergunning worden aangevraagd en de gemeente zou het ter plaatse geldend bestemmingsplan nog moeten aanpassen.

Een woordvoerder van het bedrijf verklaarde dat er rekening mee is gehouden dat het nog wel even kan duren voordat de ontgronding van start kan gaan. “Regeren is vooruitzien. Als je pas met begint met het aanvragen van vergunningen als je ze nodig hebt, dan ben je te laat.” Over een week of zes is in deze zaak een uitspraak te verwachten over de gewraakte ontgrondingsvergunning.

Reageer op dit artikel