nieuws

Onderzoek universiteiten moet nuttiger worden

bouwbreed Premium

Universiteiten en onderzoeksinstellingen moeten hun onderzoek meer afstemmen op het nut voor de samenleving, vindt het kabinet.

Zij moeten bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsdiensten bij de selectie betrekken. Verder moet meer ruimte komen voor toponderzoek en excellente wetenschappers.

Dat staat in het Wetenschapsbudget, de tweejaarlijkse nota over onderzoeksbeleid die gisteren is gepresenteerd.

Er moeten volgens het kabinet maximaal tien wetenschappelijke topinstituten (onderzoekscholen) komen in Nederland. Daarvoor wordt f. 70 miljoen vrijgemaakt. Voor stimulering van de beste onderzoekers in de instituten komt er f. 30 miljoen. De onderzoeksorganisatie NWO krijgt een hoofdrol bij de selectie van de toppers. Het is volgens het Wetenschapsbudget zaak dat universiteiten, onderzoeksinstituten en andere partijen intensief samenwerken in de overige onderzoekscholen. Voor de scholen waarin dat het best gebeurt, is er f. 100 miljoen.

Daarnaast stelt het kabinet de komende vier jaar steeds f. 10 miljoen beschikbaar voor getalenteerde opvolgers van oudere hoogleraren. Zij ke al worden aangesteld voordat de hoogleraar met pensioen gaat. Ten slotte pleit het kabinet ervoor dat universiteiten alleen nog wetenschappelijk personeel in vaste dienst nemen dat elders al enkele jaren ervaring heeft opgedaan. Daardoor moet meer ‘vers bloed’ de universiteiten binnenstromen.

Reageer op dit artikel