nieuws

Natuurhistorisch Museum na bizar proces op hoogste punt

bouwbreed

“Op bizarre wijze is de nieuwbouw van het Nationaal Natuurhistorisch Museum (NNM) in Leiden tegengehouden door mensen die dat uit een soort hobbyisme deden. Het heeft de gemeenschap handenvol geld gekost, omdat de voortgang van het po twee jaar lang stil heeft gelegen. Het hoogste punt is nu gelukkig bereikt. De bouw ligt op schema.”

Voor Simon de Graaf, directeur van de poontwikkelaar Mabon, zijn de ellenlange ruimtelijke ordeningprocedures (RO) een plaag. Ontwikkelaars van aansprekende poen in binnensteden moeten eerst door de molen van gemeentelijke en provinciale commissies, rechtbanken en Raad van State om uiteindelijk met de bouw te ke beginnen. Of in het ergste geval strandt het gehele po. Dit slopende traject kostte bijvoorbeeld concurrent Multi Vastgoed acht jaar alvorens begonnen kon worden met de bouw van het nieuwe Beursplein in Rotterdam.

“Bij het NNM was speciaal een stichting in het leven geroepen die tot doel had het Pesthuis, onderdeel van het nieuwe NNM, te beschermen tegen de aantastende werking van de nieuwbouw,” verhaalt De Graaf over de tot standkoming van dit unieke museum in Leiden.

Gisterenmiddag werd onder het toeziend oog van drs. H.J.M. van der Vaart, burgemeester van de buurgemeente Juinen en Tj. Hekking, wethouder RO, Cultuur en Toerisme, het hoogste punt bereikt. “De ‘beschermers’ van het Pesthuis gingen tot de Raad van State. De lengte van de RO-procedures hadden we te optimistisch ingeschat. Gelukkig voor ons is alles goed terecht gekomen. Voor mij als voorzitter van de VNO-NCW-commissie RO was het aanleiding om de overkill aan inspraak in dit land eens serieus aan de orde te gaan stellen. Ik vraag me namelijk in alle ernst af, of dit soort hobbyisten niet eens moeten worden uitgesloten van een gang naar de rechter.”

Financier

Een andere zorg bij het aansprekende po in Leiden was het vinden van een financier. Als gevolg van budgettaire problemen van ’s lands regering – het was in de dagen van Lubbers III – moest Mabon en medepartner Rijksgebouwendienst ook voor het geld zorgen. Door een financieringsarrangement met Badine, een beleggingsonderneming van een aantal vermogende Nederlanders, werd de bouw mogelijk. Badine heeft NNM inmiddels doorgeschoven naar beleggingsdochter Hulotte.

“Via FGH kwamen we met de financiers in contact. Ons deel van zo’n f. 85 miljoen was verzekerd”, gaat de Graaf verder. “Dat was prettig, omdat we onze nek nogal ver hadden uitgestoken. Voor rond de f. 3 miljoen hadden we al aan kosten gemaakt. Een dergelijke deal, 25-jarige huurovereenkomst, zou onder de huidige minister van Financien niet meer ke. Minister Zalm is van mening dat hij het geld goedkoper uit de markt haalt. Daarnaast is de staatshuishouding aanzienlijk gezonder en het renteniveau lager.”

Secure klimaatregeling

Heel voorzichtig durft De Graaf te beweren dat door de private financiering de bouw goed op schema ligt en dat het niet ten koste hoeft te gaan van de architectuur. “We houden de vaart sinds het begin er goed in. Alvorens we begonnen met bouwen is een uiterst professioneel team opgetuigd waar op basis van gelijkwaardigheid in wordt gewerkt en daardoor verloopt de bouw efficienter. De slagvaardigheid is groter. De bouw loopt als een Zwitsers uurwerk.” In technisch opzicht is alles al een keer gedaan, of het moet klimaatregeling zijn van de depottoren. Hierin ligt en staat in 1998 de omvangrijke collectie van tien miljoen skeletten en opgezette dieren.

Vanwege de gecompliceerde klimaatregeling – maximale schommeling 1 graad Celsius over een jaar – is kennis gehaald bij Technical Management en Wolter en Dros. Onderdeel van de temperatuur- en vochtregeling is de opvallende gevel van de 62 meter hoge toren, die bestaat uit roestvaststalen ‘schubben in de vorm van een reptielenhuid’. Door de lucht in de spouw tussen de roestvaststalengevel met isolatie daar achter en de muur van beton op de juiste temperatuur te houden, is het klimaat in de toren nauwkeurig te regelen. De toren kan vergeleken worden met een thermoskan.

Impressie van NNM naar ontwerp van de architect Fons Verheijen. Het Pesthuis wordt via een loopbrug verbonden met de nieuwbouw van onder andere de depottoren.

Reageer op dit artikel