nieuws

Metaalwerkgevers willen nieuwe ronde in cao-overleg

bouwbreed

De metaalwerkgevers, verenigd in de FME-CWM, hebben vrijdag een nieuwe poging gedaan het vastgelopen overleg over een nieuwe cao voor de grootmetaal vlot te trekken door de bonden uit te nodigen voor een nieuw gesprek, aanstaande dinsdag.

De werkgeversorganisatie heeft in de uitnodiging een concessie gedaan door de regeling voor vervroegde uittreding, in de metaal SUM geheten, nog een jaar ongewijzigd voort te zetten zonder dat er al een intentieverklaring voor een bezuiniging van 25 procent ligt.

De FME vindt wel dat de betrokken partijen zich erop moeten vastleggen dat er uiterlijk 1 december volgend jaar een nieuwe regeling voor vervroegde uittreding in werking kan treden. Deze stap van de FME betekent dat het probleem van de SUM uit de huidige onderhandelingsronde gehaald wordt. Bij de laatste onderhandelingsronde in de nacht van 27 op 28 augustus was dit een van de punten waarop het overleg strandde.

De Industriebond FNV gaat op de uitnodiging in, maar werkt tegelijk gestaag door aan de voorbereiding van stakingen, die op 16 september van start ke gaan. Volgens een woordvoerder van de FNV-bond is de stakingsbereidheid in de metaal bijzonder groot. De uitnodiging van de werkgevers is volgens de Industriebond FNV gedaan onder druk van de dreigende arbeidsonrust.

Het leek er vorige week op dat het overleg in de metaal definitief was vastgelopen. De nieuwe overlegronde, die dinsdagmorgen in het FME-kantoor in Zoetermeer begint, is de laatste kans om stakingen te voorkomen.

Nu de verschillen van mening over de SUM even buiten deze ronde gehouden worden en de doorbetaling bij ziekte, zoals al eerder toegezegd, 100 procent blijft, resteren alleen nog de eis van de bonden tot 3 procent loonsverhoging in een eenjarige cao en 1 procent voor werkgelegenheid. De Industriebond zal alles op alles zetten om deze eisen ingewilligd te krijgen.

Reageer op dit artikel