nieuws

Metaalsector ruilt vut voor vroegpensioen

bouwbreed Premium

De vut voor de 300.000 werknemers in de metaalnijverheid verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt een vroegpensioenregeling op basis van het middelloon. Met deze regeling loopt de metaalnijverheid voor op de groot-metaal, waar nog een aantal maanden gestudeerd wordt op een regeling.

De nieuwe regeling is een versobering van de bestaande regeling, die onbetaalbaar dreigde te worden. Toch is die de komende jaren zo’n 2 tot 3% duurder dan het bestaande omslagstelsel. Op de lange termijn echter is het systeem 10% goedkoper. Bovendien hebben werknemers nu meer zekerheid dat ze vroeger ke stoppen.

De nieuwe regeling voegt de vut-regeling en het pensioensysteem samen. Het nieuwe pensioen gaat in met 62 jaar. De werknemers bouwen rechten op die zij altijd ke meenemen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid tot bijsparen om nog eerder te ke stoppen of voor een hoger pensioen.

In de oude vut-regeling konden werknemers met 59 jaar en 3 maanden stoppen. Dit werd betaald via een omslagstelsel, waarbij de werkenden betalen voor de vutters. Gezien de toenemende vergrijzing van de bevolking, zou deze regeling leiden tot enorme lasten voor de werkenden. Momenteel slokt de vut-regeling 10% van de loonsom op. Bij ongewijzigde voortzetting van de vut zou dat over 20 jaar 22% worden. Het nieuwe systeem komt niet boven de 13% uit.

Het nieuwe pensioensysteem gaat uit van het zogenoemde middelloonsysteem. Het oude pensioen kende een eindloonregeling.

Grootmetaal

Met de nieuwe regeling is de metaalnijverheid verder dan de grootmetaal. In de twee weken geleden afgesloten cao in die sector is afgesproken dat er voor de komende zomer een uitgewerkt systeem moet komen. Basis voor dat systeem zijn de uitkomsten van een studie door een commissie, die nu ook de uitwerking voor haar rekening moet nemen.

Wat de metaalnijverheid betreft is met de nieuwe regeling de kou nog niet geheel van de lucht. Tijdens de komende cao-onderhandelingen zullen er nog harde noten gekraakt moeten worden over de vraag wie de extra kosten voor zijn rekening neemt. Die ontstaan doordat het vroegpensioen duurder is dan de huidige regeling. Ook moet er een overgangsregeling betaald worden voor mensen die te weinig tijd hebben een volwaardig vroegpensioen op te bouwen.

Reageer op dit artikel