nieuws

Luchtschip goedkoop alternatief voor vliegtuig

bouwbreed

Een luchtschip veroorzaakt minder milieubederf dan bijvoorbeeld de HSL en het vliegtuig. De start- en landingsplaats hoeft uit niet meer te bestaan dan een paal waarlangs het schip naar de aarde glijdt. Zo’n paal zou een plaats ke krijgen op bestaande voorzieningen zoals een spoorwegstation. Zaterdag 28 september vindt in Utrecht een bijeenkomst *) plaats over de voor- en nadelen van luchtschepen.

Als je alle schade die het vliegtuigverkeer veroorzaakt kapitaliseert dan zou op grond van die som de prijs van kerozine een factor tien duurder moeten worden. Voor een vliegticket betekent dat volgens J. Juffermans van De Kleine Aarde, een van de organisatoren van de genoemde bijeenkomst een verdubbeling van het tarief. Het kaartje voor een reis met een luchtschip zal aan de hand van die becijfering ongeveer anderhalf keer duurder uitvallen dan het huidige luchtvaarttarief. Een luchtschip heeft meer vliegtijd nodig om bijvoorbeeld van Amsterdam naar Parijs te komen. Voeg je daar echter de inchecktijden bij dan zal de totale reistijd per luchtschip lager of in elk geval gelijk liggen dan de reistijd per vliegtuig.

Binnenlands

Het luchtschip zal zijn nut volgens Juffermans niet alleen op de langere afstanden ke bewijzen. Te denken valt ook aan het binnenlandse (vracht)vervoer tussen bijvoorbeeld Eindhoven en Maastricht of tussen Rotterdam en Groningen. Het luchtschip kan op dat opzicht de economische positie van de regionale vliegvelden versterken. In het verlengde daarvan ontstaat met enige fantasie een oplossing voor het fileprobleem. De huidige variant van het luchtschip verbruikt iets meer energie dan de gewone trein. Vergeleken met de HSL verbruikt het luchtschip weer minder energie. Vervang je echter de brandstofmotoren van het luchtschip door een combinatie van zonnepanelen en elektromotoren dan staat het energieverbruik nagenoeg gelijk aan nul.

Dezer dagen verschijnt een rapport van het ministerie van Verkeer en Waterstaat dat de bevindingen die onderzoekers van de TU Delft eerder deden verduidelijkt. Globaal genomen rekenen die voor het luchtschip lagere investeringen voor dan de voorzieningen die het traditionele vervoer vergt. Daarbij ontstaat met het gebruik van luchtschepen een enorme milieuwinst. Daar komt bij dat dergelijke poen onder de ‘groene investeringen’ ke vallen wat ze door de fiscale voordelen nog extra aantrekkelijk maakt. De gemiddelde prijs van een modern luchtschip bedraagt f. 60 miljoen.

*) Nadere inlichtingen verstrekt De Kleine Aarde te Boxtel, tel. 0411-684921.

Zie ook pagina 3

Reageer op dit artikel