nieuws

Investeren in arbozorg levert veel geld op

bouwbreed

Maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden leveren geld op. Een proefpo bij een bouwbedrijf heeft aangetoond dat elke gulden die wordt geinvesteerd in gezond werken in twee jaar tijd tweeeneenhalve gulden oplevert.

Het rendement zit hem vooral in de afname die wordt bereikt van het ziekteverzuim op de bedrijfsvloer, zo blijkt uit de rapportage over het project.

Het bouwbedrijf Nelissen van Egteren Bouw Zuid BV te Heerlen, dochteronderneming van NBM-Amstelland, vormde het onderwerp van een van in totaal drie landelijke voorbeeldpoen ‘gezond werken’, die tussen 1991 en 1995 zijn uitgevoerd. Doel van de poen was om kennis en ervaring op te doen die toepasbaar is voor andere organisaties en in andere sectoren.

De integrale aanpak betekende in alle drie de poen dat tegelijkertijd de werkomstandigheden werden verbeterd en activiteiten werden ondernomen die de lichamelijke en geestelijke gezondheid van werknemers verbeterden. Daarnaast vond in alle poen een intensievere controle en begeleiding van verzuimende werknemers plaats. In alle poen is steeds veel aandacht besteed aan het overleg met de werknemers.

De drie poen leveren voldoende bewijs voor de stelling dat een integrale aanpak van de arbeidsomstandigheden vruchten afwerpt. De gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de werknemers nemen toe, het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid nemen af.

De rapportages van de poen zijn inmiddels door staatssecretaris De Grave van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar het parlement gestuurd. De resultaten van de poen zijn verwerkt in de handleiding ‘Gezonder werken: minder verzuim!’. Het rapport over gezond werken bij het bouwbedrijf ‘Bouwen aan gezond werken’ (ISBN 90 5250 995 6) kost f. 45 en is te verkrijgen via de boekhandel of bij VUGA Uitgeverij, telefoon 070- 3819900.

De handleiding ‘Gezonder werken: minder verzuim!’ is een uitgave van het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden.

De handleiding kost f 59,- (exclusief BTW en verzendkosten) en is te bestellen bij NIA klantenservice, telefoon 020 5498404.

Reageer op dit artikel