nieuws

Emmeloord snel bevrijd van verontreinigd sloopafval

bouwbreed

Na maandenlang getouwtrek tussen allerlei instanties is de kans nu redelijk groot dat nog deze week een begin kan worden gemaakt met het opruimen van de berg verontreinigde sloopafval in een woonwijk in Emmeloord.

De betrokken partijen, de gemeente, de vuilstortplaats, grondeigenaar Nijhuis en de woningbouwvereniging, hopen dezer dagen de laatste plooien glad te strijken. De berg van achtduizend ton sloopafval bevat een kleine hoeveelheid asbest. De flats aan de Fjord in Emmeloord werden in april van dit jaar gesloopt. De sloper zou het afval in Kampen opslaan, maar de provincie Overijssel weigerde een vergunning af te geven omdat bleek dat het puin asbest bevatte. De berg afval bleef vervolgens maandenlang in de woonwijk liggen.

Projectontwikkelaar Nijhuis Apeldoorn heeft inmiddels een onderzoek door TNO laten uitvoeren. Uit dat onderzoek bleek dat de hoeveelheid asbest in de berg sloopafval zeer miniem is, in elk geval ver beneden de norm van het ministerie van VROM. De oplossing leek toen nabij. Maar de Arbeidsinspectie houdt vooralsnog de schoonmaakactie tegen. De inspectie wil alleen dat er ‘schoon puin’ op de vuilstortplaats Het Friese Pad in Emmeloord wordt gestort. ‘Nul is nul’ is de norm die de inspectie hanteert.

“Er is in Nederland een woud van regelgeving”, zegt directeur Poortman van Nijhuis BV. “Het gaat hier om een mespuntje asbest, totaal ongevaarlijk voor de volksgezondheid en ver onder de norm. Maar wanneer er iemand is die zegt ‘nul is nul’, dan houdt het op. Wel wordt er momenteel weer met alle partijen gesproken. Ik ga ervan uit dat we er deze week uitkomen.” De provincie Flevoland had al in een eerder stadium laten weten geen bezwaar te hebben tegen het storten van het puin op de vuilstortplaats in Emmeloord. De opruimkosten van het sloopafval worden geschat op een slordige twee miljoen gulden.

Reageer op dit artikel