nieuws

Conga blijft bestuurszetel in Stichting Arbouw opeisen Blokkade voor aanmaak A-bladen opgeheven

bouwbreed

De Confederatie Gespecialiseerde Aannemers heeft besloten de blokkade voor het totstandbrengen van A(rbouw)-bladen, waartoe bijna een jaar geleden werd besloten, op te heffen. De stichting Arbouw heeft verheugd op dit besluit gereageerd. Overigens blijft de aanleiding tot de boycot – de eis voor een bestuurszetel in de stichting Arbouw – gehandhaafd.

Het maken van zogenaamde A-bladen voor diverse sectoren in de bouw is door partijen bij de bouwcao opgedragen aan de stichting Arbouw.

In februari verzocht het bestuur van Conga die partijen en Arbouw een bestuurszetel in de stichting te mogen bezetten. Dit “om de lijnen van berichtgeving kort te houden en informatie voorziening over nieuwe technieken te ke verbeteren”.

Dat gebeurde niet, hoewel geen der betrokken partijen de specifieke deskundigheid van de brancheverenigingen, verenigd in Conga, in twijfel wenste te trekken. Daarop blokkeerde Conga de introductie van A-bladen door medewerking vanuit de branches stop te zetten.

Arbozorg prevaleert

Op dit besluit is in de algemene ledenvergadering van 4 september j.l. teruggekomen. Men acht het “bestuurlijk niet verstandig en zakelijk onverantwoord de inspanningen die de Conga-leden zich getroosten tot verbetering van de arbeidsomstandigheden van hun werknemers niet spoedig hun neerslag te lagen krijgen in A-bladen”, aldus een officiele verklaring. “Arbeidsomstandigheden en veiligheid van werknemers moeten voorrang krijgen boven de uitkomst van discussies op en over bestuurlijke niveaus.”

Het besluit van de in Conga samenwerkende ondernemersorganisaties (voegers, tegelzetters, dakdekkers, metselaars, bestratingsbedrijven, steigerbouwers, kitverwerkende bedrijven en gespecialiseerde aannemers) betekent niet dat ze hun eis van een bestuurszetel hebben opgeheven.

Integendeel, aldus Conga, “het zou verstandig zijn een bestuurszetel in te ruimen om de afstand tussen bestuurlijke abstractie en de arbo-problematiek op de werkvloer te overbruggen”.

Maar volgens Conga-voorzitter J.J. Meijer denkt men de zetel “via andere middelen” te ke verkrijgen. “Er ligt nog steeds een verzoek bij het AVBB om een der dragende cao-partijen te mogen worden. We zijn nog steeds in gesprek en binnenkort verwachten we een beslissing. We hebben zo onze goede wil willen tonen.” Conga heeft ook recent een driejarig contract met TNO gesloten om de technische ontwikkelingen in de diverse branches (waaronder het mechanisch opperen van gebakken producten) mede te begeleiden. “Daar past geen blokkade van A-bladen onzerzijds bij.”

Weer draagvlak

Een woordvoerder van de stichting Arbouw reageerde verheugd op het Conga-besluit. “We worden nu niet langer belemmert technische voortgang te maken met het opstellen van A-bladen voor metselstenen en metselblokken, voor vlechtwerk, voor dakplaten en steigerbouwers alsmede de herziening van het A-blad bestratingsmaterialen.”

Volgens hem blijkt uit dit besluit ook dat er in de bouwnijverheid voldoende draagvlak aanwezig is om aan verbetering van de arbeidsomstandigheden te blijven werken.

Reageer op dit artikel