nieuws

CDA laaiend over kleine bezuiniging op grote-stedenbeleid

bouwbreed

Het CDA wil dat het kabinet onverkort de financiele beloften nakomt voor het sociaal vernieuwingsfonds in het grote-stedenbeleid. Plannen om pakweg f. 30 miljoen te bezuinigen op het totaal van dik twee miljard gulden voor het grote-stedenbeleid ke niet door de beugel. Het CDA-Kamerlid Gabor legde die eis donderdag in het Radio-1 Journaal op tafel.

De bezuinigingen met f. 30 miljoen zullen naar Gabor heeft vernomen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Hij toont zich er “ongelooflijk boos” over dat het kabinet de eerder gemaakte afspraken niet nakomt. De christen-democraat stelt dat het kabinet en in het bijzonder staatssecretaris Kohnstamm (Binnenlandse Zaken) “de geloofwaardigheid volledig ondergraaft”.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels