nieuws

Breda en Prinsenbeek in actie voor ondergrondse hsl Tunnel 20% goedkoper dan tot nu toe geraamd

bouwbreed

Een tunnel voor de hsl bij het knelpunt Breda/Prinsenbeek blijkt 20% goedkoper dan tot nu toe was berekend. Ook een tunnel bij Effen, ten zuiden van Breda, is – 100 miljoen goedkoper dan is voorzien. Onder het motto ‘Zand erover’ voeren beide Brabantse gemeenten nu actie om alsnog een tunnel te krijgen.

In opdracht van Breda en Prinsenbeek heeft ingenieursbureau Witteveen + Bos berekend dat een tunnel bij beide gemeenten f. 205 miljoen gaat kosten. In de kabinetsbeslissing over de hsl wordt uitgegaan van meerkosten van f. 265 miljoen.

Minister Jorritsma heeft een tunnel bij de Valdijk altijd afgewezen als zijnde te duur. De hsl zou daar op zo’n 12 meter hoogte komen dwars door Breda en vooral Prinsenbeek. Discussies met de provincie Brabant en de beide gemeenten heeft zij afgekapt. Laatst heeft zij wel laten weten het uiteindelijke besluit over te laten aan de Tweede Kamer.

De Kamercommissie zal maandag met eigen ogen het gebied gaan bekijken en ter plekke een hoorzitting houden. Dit is aanleiding geweest voor beide gemeenten en diverse actiecomites om een ‘volksopstand’ te organiseren, die maandagavond moet leiden tot een demonstratie van duizenden inwoners van Prinsenbeek en de Bredase wijken Princenhage en Haagse Beemden op de Prinsenbeekse Markt.

Wat de bewoners van de gemeenten vooral steekt is dat het kabinet f. 900 miljoen over heeft voor een tunnel onder het Groene Hart, maar geen cent extra wil geven om hun leefmilieu te beschermen. “Waren we maar tienduizend koeien, dan zou Den Haag wel anders loeien”, zo viert het cynisme hoogtij.

Verwachting

Nu de kosten van de tunnel aanmerkelijk lager zijn dan geraamd, is de verwachting van beide gemeenten en de bewoners dat de Tweede Kamer tegemoet komt aan hun wens om de hsl te ondertunnelen.

Bij de berekeningen voor de tunnels is Witteveen + Bos uitgegaan van de modernste technieken en inzichten op het gebied van tunnelbouw, een werkveld waar de komende jaren ook nog eens de nodige innovaties te verwachten zijn.

Daarom lijkt het beide gemeenten van belang de – 900 miljoen kostende tunnel onder het Groene Hart ook nog eens kritisch door te rekenen. Het zou best ke dat die ook 20% goedkoper is. De daardoor bespaarde – 180 miljoen op de ramingen zou al bijna voldoende zijn voor de tunnel bij Prinsenbeek.

Discussie

De tunnel onder het Groene Hart staat overigens helemaal ter discussie na het bekend worden van de resultaten van een onderzoek van Moret, Ernst en Young dat is uitgevoerd in opdracht van de Tweede Kamer. Belangrijkste conclusie daaruit is dat de keuze van het kabinet voor de hsl door het Groene Hart, mogelijk niet de beste oplossing is. In vergelijking met andere traces is de keuze zelfs te betwisten.

Als het gaat om de doorsnijding van woongebieden, zijn andere varianten even gunstig. Bovendien is de tijdwinst met de hsl in de voorkeur van het kabinet gering. Bovendien is de maximale snelheid van 300 kilometer per uur tussen Amsterdam en Rotterdam slechts te halen over een afstand van 10 kilometer.

De vergelijking gaat vooral tussen de zogenoemde Bos-variant, waarbij de hsl gebundeld langs de A4 en de A13 loopt.

In een reactie op het rapport heeft de VVD laten weten het te zien als een “belangrijke bouwsteen” voor de uiteindelijke besluitvorming.

VVD-woordvoerster Nellie Verbugt vindt dat het rapport antwoord geeft op een beperkt aantal vragen.

Andere criteria

“Ik wil nadrukkelijk ook kijken naar andere criteria die nu niet zijn bekeken, zoals de economische potentie, de hoogte van het investeringsbedrag en de mogelijkheden voor woningbouwontwikkeling bij andere traces dan die het kabinet heeft gekozen.”

D66 wil nadrukkelijk de Bos-variant in beeld houden. Volgens woordvoerster Versnel zal de weging tussen het kabinetsbesluit en die variant onder meer moeten gaan over de gevolgen voor de verstedelijking, de mate van binnenlands gebruik van de hsl en de kosten.

Het CDA vindt dat het kabinet de mogelijkheid de hsl over bestaand spoor te leiden “veel te vroeg en wellicht onterecht heeft afgewezen. De geringe verschillen in reistijd tussen de varianten maken de voorgestelde tunnel onder het groene Hart wel erg duur”, zo zegt woordvoerder Leers.

Eind oktober begint de behandeling in de Tweede Kamer van de hsl. Dat belooft in ieder geval een boeiende discussie te worden.

Reageer op dit artikel