nieuws

Belstato volgend jaar onder de loep

bouwbreed

Op het terrein van de stadsvernieuwing staat 1997 in het teken van de evaluatie van de nota Beleid voor Stadsvernieuwing in de Toekomst.

Inmiddels is de kwaliteitsachterstand van de vooroorlogse woningvoorraad voor een groot deel ingelopen, zo wordt in de VROM-begroting gesteld.

Ook in de komende jaren zijn echter nog omvangrijke investeringen nodig. Dat is dan ook de reden dat bij de evaluatie van het beleid zal worden gekeken naar de juistheid van de ramingen, op basis waarvan in het verleden de rijkssteun aan stadsvernieuwing is bepaald.

Ook zullen ontwikkelingen op andere beleidsterreinen bij de evaluatie worden betrokken. Dan gaat het om de leefbaarheid, beheer en onderhoud en de naaoorlogse wijken. In januari 1997 zullen de uitkomsten van de evaluatie naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Een kabinetsstandpunt over de stadsvernieuwing wordt voor de zomer van 1997 verwacht.

Reageer op dit artikel