nieuws

Woonomgeving vergt zorg van alle partijen

bouwbreed

Corporaties, bewoners en gemeente moeten samenwerken om te zorgen voor een goede woonomgeving. Die zorg kan niet vrijblijvend zijn, waarschuwde directeur-generaal mr. L. Kokhuis van het ministerie van VROM gisteren bij het in ontvangst nemen van een brochure met tips hoe die samenwerking vorm kan worden gegeven.

De brochure ‘De openbare ruimte, een gezamenlijke zorg’ is een uitgave van de VB Groep. Deze adviseurs hebben daarvoor in negen gemeenten elf projecten onderzocht. Uitgangspunt is dat de woonomgeving voor corporaties steeds belangrijker wordt om de verhuur op peil te houden en dat gemeenten steeds vaker streven naar een intergale wijkaanpak. Deze twee professionele partijen moeten de verantwoordelijkheid nemen om de bewoners, als derde partij, bij de zorg voor de omgeving te betrekken. Dat kan namelijk heel stimulerend werken, aldus de onderzoekers.

Hoe de samenwerking vorm moet krijgen is samen te vatten in een simpele slagzin: hou het simpel en concreet. Zorg voor een loket, hetzij bij de corporatie of bij de gemeente. Stimuleer het gemeenschapsgevoel in de wijk. Zorg binnen de gemeente en de corporatie voor een duidelijk beleidskader, waarbinnen duidelijke beslissingen ke worden genomen.

Nieuwe bovenmeester

Kokhuis waarschuwde dat deze samenwerking geen vrijblijvende poen ke zijn. “Samenwerking tussen gemeente en corporaties op alle schaalniveaus, niet alleen op buurt- of wijkniveau, is essentieel. Na de decentralisatie en verzelfstandiging in de volkshuisvesting moet de gemeente niet doen alsof zij de nieuwe bovenmeester voor corporaties is. Er moet een gemeenschappelijke visie op de totale woningmarkt worden ontwikkeld. Gemeenten zullen soms nog veel moeten investeren om dat goed te ke”, aldus Kokhuis.

Bij VROM is kortgeleden de brochure ‘Kwaliteitswijzer woonomgeving’ uitgekomen, die inhoudelijke planadviezen geeft. De brochure van de VB Groep belicht de organisatorische aspecten, hoe de plannen het best verwezenlijkt ke worden.

Inl.: VB Groep, tel.: 070-3373535.

Reageer op dit artikel