nieuws

Wavin krijgt grootste koude-opslaginstallatie

bouwbreed

Volgende maand zal bij Wavin in Hardenberg Nederlands grootste installatie voor koude-opslag in de bodem in gebruik worden genomen. Naar alle waarschijnlijkheid betreft het ook de grootste installatie in Europa.

Wavin pompt per jaar 2,5 miljoen kubieke meter grondwater op voor de koeling van de productieprocessen van de kunststofverwerkende bedrijven. Na gebruik wordt dit grondwater geloosd op de Radewijkerbeek. Deze reeds veertig jaar gebruikte methode heeft inmiddels een omvang gekregen van bijna 3000 kW. Wavin is daarmee een van de grootste grondwateronttrekkers van ons land.

Op 10 oktober komt daaraan echter een eind doordat voor de koelbehoefte een koude-opslaginstallatie in gebruik wordt genomen. Daarbij wordt het gebruikte grondwater teruggepompt in waterdragende lagen op een diepte van vijftig meter. ’s Winters wordt dit grondwater voor de infiltratie gekoeld aan het beekwater, waarna de koude in de bodem wordt opgeslagen. In de zomer wordt het weer opgepompt voor de koeling.

Deze methode heeft niet alleen als voordeel dat er een einde komt aan de grondwateronttrekking, maar onderzoek heeft ook aangetoond dat alle andere koelmethoden aanzienlijk meer energie vragen.

Koude-opslag in de bodem is een techniek die tot nu toe vooral werd toegepast in de utiliteitsbouw. In Hardenberg wordt het eerste po van betekenis uitgevoerd in de industrie. Volgens de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu zijn er echter veel meer industriele toepassingsmogelijkheden. Novem organiseert daarom een middagsymposium dat op de dag van de ingebruikstelling wordt gehouden. Daar zal aandacht worden besteed aan de financieel-economische, technische, bestuurlijke en milieutechnische aspecten van deze methode, met name bij toepassing door industriele bedrijven.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels