nieuws

Vut-fonds van schilders komt miljoenen tekort

bouwbreed Premium

Het ‘succes’ van de vutregeling voor schilders zorgt er dit jaar voor dat ongeveer f. 11 miljoen meer moet worden opgebracht om te ke voldoen aan de rechten van vervroegde uittreders dan is begroot. Dit najaar al willen werkgevers met de overige cao-partijen overleggen hoe dit financiele gat structureel kan worden gedicht.

Zoals ook elders in het bedrijfsleven het geval is geweest, werd de vut-regeling te duur om die uitsluitend volgens een omslagstelsel te blijven financieren.

Daarom werd in mei 1995 in de tweejarige cao afgesproken dat de vut-premie uit twee componenten zou bestaan. Een deel ten behoeve van de rechten van werknemers voortvloeiend uit dat omslagstelsel en een ander deel voor de opbouw van een collectief kapitaalstelsel. Werkgevers betalen volgens dit systeem 3 % voor dat omslagstelsel en 0,5% voor dat kapitaalsysteem. Werknemers betalen in totaal 4 % vutpremie, waarvan 1 % zou worden gereserveerd voor die nieuwe aanpak.

“In weerwil van de prognoses blijken er dit jaar meer schilders uit te treden, zodat de percentages die hierop zijn begroot tekort schieten”, aldus voorzitter J. van der Worp van de schilder-werkgevers vanaf zijn vakantieadres.

Om aan de rechten van de uittreders vanaf 1 juli 1995 te ke voldoen blijkt het percentage omslagstelsel daarom te laag te zijn.

“Wij als werkgevers hebben niet willen zeggen dat we de tering naar de nering moeten zetten en daarom maar de uitkeringen moeten verlagen. We ondersteunen het streven naar een kapitaaldekkingssysteem en hebben op een bijeenkomst in Zwolle graag willen meewerken aan een oplossing voor dit jaar.”

Een jaar uitstel

Partijen zijn er voor dit jaar mee akkoord gegaan dat een deel van het geld dat voor de opbouw van een kapitaaldekkingssysteem wordt ingebracht nu wordt gebruikt om aan alle rechten van uitgetreden schilders te ke voldoen. Aldus bestuurder J. Glashouwer van de bouwbond-CNV.

Daarvoor is dus in totaal 1,5 % aan premie beschikbaar. Of dat helemaal moet worden gebruikt is nog onzeker. Ten eerste staat het nu berekende tekort van f. 11 miljoen nog niet geheel vast. Bovendien vertegenwoordigt 1 %, afhankelijk van loonsom en omzetten een bedrag van f. 10 miljoen per jaar. In feite komt het er op neer dat de opbouw van een nieuw vut-systeem, waarbij elk individu voor zijn eigen vut-uitkering gaat sparen, een jaar wordt uitgesteld.

Geen avv

Volgens Van der Worp kan des te gemakkelijker van die gelden voor het kapitaalopbouwsysteem dit jaar worden geprofiteerd omdat het administratief-technisch gezien nog niet mogelijk is gebleken dit per individu te registreren. En dat is een voorwaarde om van de zijde van het ministerie van Sociale Zaken een cao algemeen verbindend verklaard te krijgen.

Besloten is voor een definitieve oplossing van dit probleem niet te wachten tot de onderhandelingen voor een cao, die geldig is tot 30 april 1997, gaan beginnen. Nog voor 1 januari volgend jaar moet die definitieve oplossing er zijn. Daarom zullen partijen in het najaar om de tafel gaan zitten.

Opbouw van individueel kapitaalsysteem jaar uitgesteld

Reageer op dit artikel