nieuws

VGBouw pleit voor betere energieprestatie woningen

bouwbreed

De Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid (VGBouw) te Zoetermeer is voorstander van een verbetering van de energieprestatiecoefficient van woningen van 1,4 naar 1,0 en een verhoging van de Rc-waarde voor gevels en daken naar 3,5 m2K/W. Duurzaam bouwen moet op die manier ‘gewoon bouwen’ worden. De meerkosten zullen dan vanzelf verdwijnen.

Ir. J.J. Eberwijn, secretaris van VGBouw, stelt dit in een interview met het blad Gezond Bouwen en Wonen. “De energieprestatiecoefficient voor woningen is momenteel 1,4, maar die mag best naar 1,0. Daarnaast mag de Rc-waarde voor gevels en daken wat ons betreft naar 3,0 of 3,5 m2K/W. We willen best een extra stapje zetten”, aldus Eberwijn. Hij pleit bovendien voor een stimulering van de toepassing van de aanbevelingen, die verder gaan dan het basispakket, ondanks het feit dat de meerkosten dan hoger zullen worden. De gemiddelde meerkosten van de basismaatregelen zijn nu f. 3000, maar dat zal minder worden.

“Als we echt wat willen bereiken met duurzaam bouwen, dan zullen we heel anders moeten gaan denken. Wanneer duurzaam bouwen eenmaal ‘gewoon bouwen’ is geworden zullen de meerkosten verdwijnen, doordat de gebruikte alternatieven steeds goedkoper worden door de grotere afname”, aldus de secretaris van VGBouw in het interview.

Cultuuromslag

Eberwijn pleit voor een cultuuromslag, zodat duurzaam bouwen gewoon wordt. “De bouwbedrijven gaan de uitdaging graag aan om een bijdrage te leveren aan duurzaam en innovatief bouwen. Wij ervaren echter dat de ruimte die wij in de markt krijgen te beperkt is. Er moet dus een cultuuromslag komen in de bouwkolom en de maatschappij. Het is nu nog teveel een strijd in de marge.” De opdrachtgever moet anders gaan denken. De aandacht voor het milieu moet voorop komen te staan, niet alleen bij nieuwbouw van woningen, maar ook bij renovatie en in de utiliteitsbouw.

De secretaris van VGBouw ziet de kans op duurzaam bouwen op de Vinex-locaties somber in. “Gezien de hoge grondkosten vrees ik dat het heel moeilijk wordt om betaalbare milieuwoningen te realiseren. Op de Vinex-locaties geven we elkaar ook te weinig tijd om creatief te zijn. Tijd en geld, daar draait het om.”

Ondanks het pleidooi voor een betere energieprestatie neemt VGBouw een afwachtende houding aan. “VGBouw wacht af hoe de betrokken gemeenten op deze situatie in gaan spelen. De gemeenten ke eisen stellen aan de gronduitgifte door middel van convenanten”, aldus Eberwijn. Volgens hem is het niet aan VGBouw, maar aan de opdrachtgever om de milieukwaliteiten belangrijker te gaan vinden dan de eventuele meerkosten. De opdrachtgever heeft namelijk grote invloed op het keuzeproces.

“De mate waarin de bouwbedrijven bijdragen aan de vermindering van de milieubelasting in het bouwproces is niet afhankelijk van ideologische motieven, maar een vertaalslag van budgettaire mogelijkheden. Bouwbedrijven bepalen niet alleen of er milieubewust gebouwd gaat worden.”

Eberwijn is binnen VGBouw verantwoordelijk voor de beleidslijnen met betrekking tot het bouwproces, het milieu en de bouwregelgeving. Hij is ook betrokken bij de Stichting Research Rationalisatie Bouw (RRBouw), een initiatief van VGBouw.

Reageer op dit artikel