nieuws

Premie-inningsysteem SFB komt branche ten goede

bouwbreed Premium

Het nieuwe systeem voor de vaststelling en inning van premies (VIP), dat het Sociaal Fonds Bouwnijverheid begin vorig jaar heeft ingevoerd heeft zijn waarde op diverse terreinen inmiddels bewezen. Het financiele voordeel, uitgedrukt in rentebaten, bedroeg in een jaar tijd f. 23,9 miljoen ten opzichte van het vorige Rechten Beheer Systeem.

Kenmerk van het nieuwe systeem is dat alle te betalen premies sociale verzekeringen en bedrijfstakeigen regelingen worden vastgesteld aan de hand van een door de werkgever periodiek te verstrekken loonopgave.

Daarop wordt de premie geind door middel van een automatische bankincasso. Elk kwartaal wordt bovendien alle periodieke loonopgaven beoordeeld op tijdigheid en volledigheid. Als iets niet klopt ke werkgevers ambtshalve nota’s verwachten bij wijze van correctie, eventueel als boete en/of in rekening gebrachte rente.

Een voordeel van dit geheel geautomatiseerde proces is dat premies hierdoor veel sneller binnenkomen. Bijkomend voordeel is dat op deze wijze concurrentievervalsing tussen werkgevers onderling wordt tegengegaan.

Voordelig geld lenen

Het oude systeem bood werkgevers de mogelijkheid premieafdrachten aan het SFB uit te stellen tot het moment dat het financieel beter uitkwam. In feite werd daarmee relatief voordelig geld geleend van de verschillende fondsen en kon er worden gesproken van valse concurrentie. Door de automatische bankincasso is dit euvel zo goed als geheel verdwenen.

Zes weken na afloop van een kwartaal wordt voor elke werkgever de gegevens per arbeidsverhouding, die hij heeft vermeld op de loonopgave vergeleken met gegevens uit het basis registratiesysteem. Daarin staan alle relevante zaken, die betrekking hebben op in zijn dienst zijnde werknemers.

Werkgevers die als gevolg daarvan een Specificatie Premieachterstand hebben ontvangen, ke rekenen op een tweede controle, drieeneenhalve week daarna.

Snel aanpasbaar

Door het nieuwe systeem is het aantal specificaties premie achterstand van 8000 in het derde kwartaal 1995 teruggebracht tot 3500 in het eerste kwartaal van dit jaar. Het percentage naheffingen daalde van ruim 20 tot 1,64 over het hele jaar 1995.

Door snellere incasso had het SFB een rentevoordeel van f. 16,3 miljoen over een jaar gerekend, f. 1,4 miljoen aan rente- en boetenota’s en een meeropbrengst van f. 6,2 miljoen als gevolg van een toegenomen nauwkeurigheid bij de premie-inning.

Nog een groot voordeel van het nieuwe VIP-systeem is dat het heel makkelijk kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving.

Reageer op dit artikel