nieuws

Oost-westbaan Beek duur en niet rendabel

bouwbreed Premium

De Oost-westbaan van vliegveld Beek is zeer duur ( f. 500 miljoen exclusief schadeclaims), zorgt relatief voor vier keer zoveel geluidhinder als Schiphol en is zonder een flink aantal nachtvluchten niet rendabel te krijgen.

Dat concludeert de stichting De Rentmeester uit een reeks ambtelijke rapporten van diverse ministeries en de provincie Limburg.

Volgens de Rentmeesters zijn delen van die rapporten nooit openbaar gemaakt omdat de conclusies ervan bevestigen wat actiegroepen tegen de aanleg van de Oost-westbaan altijd hebben gezegd.

Volgens hen bewijst dit dat de ambtenaren van rijk en provincie uitbreiding van het vliegveld, die slechts mogelijk is door de huidige Noord-zuidbaan te vervangen door een Oost-westbaan, niet verantwoord vinden.

Op grond hiervan vinden De Rentmeesters dat de beslissing over Beek minstens tot het voorjaar moet worden uitgesteld. Dan verschijnt de TNLI-nota, die antwoord moet geven op vragen over de noodzakelijke toekomstige nationale luchtvaart infrastructuur.

Het kabinet poogt al enige tijd te bevallen van een standpunt. Minister Jorritsma en haar collega Wijers zijn voorstander. Minister De Boer verzette zich tot voor kort, met name op het gebied van nachtvluchten. Tijdens een recent werkbezoek aan Beek heeft zij echter een deel van haar bezwaren ingeslikt.

Beperkte nachtvluchten in het begin en aan het eind van de nacht zouden nu wel ke, zij het alleen maar met passagierstoestellen, die minder lawaaiig zijn.

Reageer op dit artikel