nieuws

Onwetendheid fnuikend voor anti-graffiticoatings

bouwbreed

Gebruikers weten in veel gevallen niet hoe ze met een gevel moeten omspringen die met een anti-graffitisysteem is behandeld. Hoewel soms het tegendeel het geval lijkt, werken deze middelen wel degelijk. Als je maar de gebruiksaanwijzing kent en opvolgt.

Dat constateren R.L. Alosery van Kromhout Schilderwerken en P.A. Dijkhuis van Prochemko International, producent van reinigings- en beschermingsmiddelen. Zij worden gesterkt in hun mening door de schoonmaakoperatie die Kromhout Schilderwerken momenteel uitvoert aan de 12 meter brede en 22 meter hoge gevel van het Amsterdamse stadhuis/muziektheater met producten van Prochemko. Deze bakstenen gevel aan de Amstelstraatzijde wordt al jaren ontsierd door een witte uitslag. Reeds diverse malen is geprobeerd de witte laag te verwijderen zonder de ondergrond te beschadigen. Echter zonder resultaat. Twee en een half jaar geleden schakelde de gemeente Amsterdam Kromhout Schilderwerken in die ook diverse vergeefse pogingen deed het probleem op te lossen. Er waren geen chemische producten voorhanden die de witte laag deden verdwijnen. Ook de verschillende straalsystemen voldeden niet aan de verwachtingen. De witte laag verdween wel, maar tegelijkertijd beschadigde de ondergrond van zachte baksteen. Zelfs de zachtste straalmethode met magnesiumpoeder liet zijn sporen na op de gevel.

Kromhout riep daarom de hulp in van Prochemko en het Centrum voor Onderzoek en Technisch Advies (COT), die onder andere op zoek gingen naar de oorzaak van het probleem. Deze is nog steeds niet exact bekend, maar het sterke vermoeden bestaat dat de gevel in het verleden diverse malen is behandeld en gereinigd met verschillende middelen. Een reactie tussen deze oude producten heeft hoogstwaarschijnlijk de witte laag veroorzaakt.

Begin dit jaar adviseerde het COT de muur te behandelen met een sterk alkalisch middel.

Prochemko ontwikkelde dat op basis van een product van het zojuist door haar overgenomen Duitse bedrijf Coverax. Met dit geleiachtige middel zijn in maart enkele proefstukken behandeld. Toen de gevel onbeschadigd bleek en ook na enkele maanden schoon bleef, is besloten de hele gevel te behandelen. Dat is inde afgelopen week gebeurd. Het nieuwe middel, Wendro, is met een kwast opgebracht en na een inwerkingstijd van vier tot twaalf uur onder lage druk afgespoten met warm water. Sterk verontreinigde plekken zij twee maal behandeld. Het gebruikte water werd opgevangen en via het mobiele afvalwaterzuiveringssysteem Gecomatic van Prochemko geschikt gemaakt voor hergebruik.

Het resultaat van de behandeling is nog niet te zien, doordat de gevel nog steeds is ‘ingepakt’ ten behoeve van de resterende werkzaamheden: het uitslijpen van de voegen, opnieuw voegen, hydrofoberen en voorzien van een anti-graffiticoating. Eind september moet de gevel in zijn oude luister zijn hersteld.

Ondeskundig gebruik

De Amsterdamse gevel is volgens Dijkhuis en Alosery een voorbeeld van de problemen waarmee anti-graffitisystemen vaak hebben te kampen. Ondeskundig gebruik en gebrek aan informatie ke veel ellende veroorzaken. Het idee dat geen enkele anti-graffitisysteem goed werkt, is echter beslist niet juist. “Voordat je graffiti wilt gaan verwijderen, moet je eerst weten met welk middel de ondergrond eerder is behandeld en vervolgens het bijpassende product toepassen voor het schoonmaken van de gevel. Als anti-graffitisysteem en reinigingsmiddel niet bij elkaar passen, kan dat juist een averechtse werking hebben”, aldus Dijkhuis.

Bij in het verleden behandelde gevels is die informatie echter veelal niet bekend. “En als je niet weet wat erop is gesmeerd, pak je al gauw de thinner of ammonia, met alle mogelijke gevolgen van dien.”

Ook de applicatie en de voorbehandeling van de ondergrond is volgens Dijkhuis van het grootste belang. Elke ondergrond vereist een eigen behandeling, er is geen universeel systeem waarmee alle ondergronden ke worden behandeld.

Logboek

De gemeente Amsterdam krijgt in elk geval van Alosery alle gegevens om vergelijkbare problemen in de toekomst te voorkomen. Evenals bij de poen in die in het kader van de schoonmaakactie Graffiti Faini worden uitgevoerd, houdt de gemeente een logboek bij, zodat ook in de toekomst bekend is welk middel waar is gebruikt, hoe het is opgebracht, in welke laagdikte en vooral met welk reinigingsmiddel eventuele graffiti kan worden verwijderd.

De gevel voor de behandeling.

Reageer op dit artikel