nieuws

Oman en India studeren opnieuw op gasleiding

bouwbreed Premium

De regeringen van India en Oman hebben een werkgroep opgedragen de haalbaarheid te onderzoeken van een onderzeese gasleiding tussen beide landen. Wederzijds rijzen twijfels rond de aanleg.

De werkgroep vergadert volgende maand over onder meer de financiele en bouwkundige risico’s. De daadwerkelijke bouw zal na wederzijdse instemming pas na de eeuwwisseling volgen.

De eerste studieopdracht voor de gasleiding tussen Sur in Oman en Gujarat in India werd in 1993 verstrekt. De oliemaatschappij van Oman (OOC) ging ervan uit dat de bouw in 1996 kon beginnen. In 1999 zou dan het eerste gas door de leiding ke stromen.

De leiding beslaat een lengte van om en nabij 1500 kilometer en ligt op sommige plaatsen ruim 3500 meter onder de zeespiegel. Vooral dat laatste aspect stelt de bouwers voor aanzienlijke problemen. Temeer omdat tot op heden nog geen ervaring is opgedaan met het leggen van buizen op dergelijke grote dieptes. De diepst gelegen pijpleiding tot nu toe ligt op 600 meter. De kosten voor het werk bedragen officieel f. 4,4 miljard.

De aannemer die het werk toegewezen krijgt zal voor de aanleg speciale onderwatervoertuigen moeten ontwikkelen en buizen moeten aanmaken die de druk op dergelijke grote dieptes ke weerstaan. De wanddikte van de buissegmenten moet in elk geval 4 centimeter zijn. De legschepen passeren op het traject ook een onderzeese bergketen die eveneens een groot beroep doet op de technische kennis en vaardigheid van de aannemer.

OOC kreeg eerder een offerte van enkele internationale aannemers voor het leidingwerk. Het gaat hierbij om de Amerikanen Bechtel en Brown en Root, de Italiaans/Amerikaanse combinatie Saipem/Snamprogetti/McDermott-ETPM East en het Britse Fluor Daniel. De offerte gaat in op het maken van een basisontwerp, een programma van eisen en van de aanbestedingsdocumenten. OOC vroeg eveneens enkele voorgeselecteerde bedrijven als Heerema uit Nederland offertes te maken voor het leggen van 1500 kilometer buis.

Reageer op dit artikel