nieuws

‘Nota over verkoop van sociale huurwoningen onaanvaardbaar’

bouwbreed

Het is onaanvaardbaar dat huurders van een corporatiewoning een exclusief kooprecht krijgen indien de corporatie besluit de woning te verkopen. “Dit is eenzijdig en willekeurig en zal zonder meer leiden tot averechtse effecten in sociaal opzicht in wijken en buurten.”

Dit schrijft K. Stol van de Stichting Woningbeheer Assen (SWA) in een brief aan de Tweede-Kamerleden A. Duivesteijn en R. van der Ploeg.

Hij reageert hiermee op de nota ‘De koopwoning bereikbaar, een sociale koopsector voor lagere inkomens.’ In de nota wordt voorgesteld op grote schaal sociale huurwoningen te verkopen aan de bewoners.

Volgens de politici is dit nodig omdat de huizen door de stijgende huren op termijn onbetaalbaar worden. Het moet wettelijk worden geregeld dat huurders van een corporatie het recht krijgen hun woning te kopen. Zodra er in een flat of buurt voldoende belangstellenden zijn voor een koopwoning en het volgens het gemeentelijk volkshuisvestingsplan mogelijk is de huizen te verkopen, moet een cooperatieve vereniging van eigenaren worden opgericht.

Individueel kopen

Indien de nota van kracht wordt leidt dit “tot verkoop van de beste delen in de voorraad met alle negatieve gevolgen in sociaal en maatschappelijk opzicht voor wat in de betreffende wijken en buurten overblijft”, aldus Stol.

Hij vindt dat alleen de corporaties een overzicht hebben van welke woningen het beste verkocht ke worden. Het nut van cooperatieve verenigingen van eigenaren ziet hij niet in.

“Bij de verkoop van de honderden woningen in de afgelopen jaren is er bij de SWA nooit een behoefte opgekomen of een signaal binnen gekomen om met deze rechtsvorm te gaan werken. Kopers kopen individueel en hebben daar genoeg aan”, aldus de brief van Stol.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels