nieuws

Noord-Holland wijzigt opzet bodemsanering

bouwbreed

De provincie Noord-Holland hanteert vanaf 1 januari 1997 een nieuwe manier voor het bepalen van de haast die een geval van bodemsanering vereist. Naast milieuhygienische aspecten spelen ook maatschappelijke en bestuurlijke gegevens een rol. De details legt de provincie in het Bodemsaneringsprogramma 1997-2000 uit.

Noord-Holland stelt nu in een beschikking vast of de vervuiling ernstig en urgent is en hoe snel de bodem moet worden schoongemaakt. Momenteel levert de termijn waarop de sanering moet gebeuren een probleem op.

Het merendeel van alle ernstige en urgente gevallen zou binnen vier jaar in uitvoering moeten komen. Daarvoor ontbreken evenwel de middelen. Door middel van andere criteria wil de provincie voorrang geven aan saneringen die op maatschappelijke gronden urgent zijn.

Versnelde sanering vindt plaats wanneer de vervuiling de gezondheid schaadt of stank oplevert. Verspreidt de verontreiniging zich te snel dan bespoedigt de provincie de schoonmaak eveneens of treft beveiligende maatregelen. Ook leegstand, achterstallig onderhoud en/of grote stagnatie in de aan- en verkoop van vastgoed ke eveneens aanleiding geven tot een versnelde sanering.

Planning

Bij de planning van saneringen let Noord-Holland ook op de samenhang met ruimtelijke poen. Schoonmaak kan worden uitgesteld of vervroegd wanneer dat past in grotere, langlopende werken als stadsvernieuwing. Het bestuur streeft verder naar een betere benutting van het budget. Elk jaar moet een evenredig aantal grote en kleinere werken in uitvoering komen die met elkaar niet meer dan f. 24 miljoen vergen.

Jaarlijks ke dan een of twee grote saneringen van meer dan f. 3 miljoen worden aangepakt en vijf tot tien kleinere van minder dan f. 1 miljoen. Het Rijk past f. 20 miljoen bij. Gemeenten verzorgen een extra 7,5 procent aan het budget bij en de provincie 2,4 procent. Het totaal van deze betalingen beloopt f. 2 miljoen. Daarnaast stelt Noord-Holland f. 1,5 miljoen beschikbaar uit het Provinciaal Afvalstoffenfonds en f. 1 miljoen uit de algemene middelen. Deze gelden zijn gereserveerd voor de Vinex-locaties. Voor dat laatste maakt het rijk f. 2 miljoen vrij zodat daarvoor in totaal f. 4,5 miljoen gereed ligt.

Toezegging

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zegde intussen de sanering toe van de locaties Waaigat en EBI in Enkhuizen. De schoonmaak daarvan moet volgend jaar beginnen. Eind 1997/begin 1998 moet de toegezegde sanering volgen van de Doktersbuurt in Oostzaan. Toegezegd voor 1998 zijn de werken voor de locaties Gasfabriek Spoorgracht en Vinkenhout in Den Helder en de aanpak van de Gasfabriek Weesp.

Meer dan f. 3 miljoen kost het opknappen van het Garenkokerskwartier in Haarlem in 1999 en de sanering van het gasfabriekterrein in Koog a/d Zaan die voor 2000 op de lijst staat. Tot de kleinere saneringen behoort de schoonmaak van het gasfabriekterrein in Castricum die volgend jaar moet beginnen, Westerveer E1/E2 in Wormerland voor de jaren 1998-2000 en van de locatie Kwadijk 34 in Zeevang en het Zwanenwater in Zijpe voor dezelfde periode.

Andere aanpak moet vertragingen in uitvoering voorkomen

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels