nieuws

Nieuwe haven impuls voor Amsterdam

bouwbreed

In de Noordzee tussen het Noorse continentale plat en Duinkerken legt Statoil een gaspijpleiding aan. Het transport van de daarvoor benodigde 35.000 buizen gaat via de haven van Amsterdam. Om ook in de toekomst dergelijke megapoen naar de hoofdstad te halen, is uitbreiding van de haven en de aanleg van een nieuwe sluis noodzakelijk. Aldus Godfried van den Heuvel, directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam (GHA).

De vrachtwagen houdt stil aan de kade. Langzaam takelt een kraan twee buizen vanaf een ponton op de laadbak van de truck, die er mee wegrijdt en de buizen een paar honderd meter verder keurig op een rij legt. Elke buis weegt 20.000 kilo, heeft een doorsnede van een meter en is circa 20 meter lang. Als de gevaarten op hun plaats liggen rijdt de vrachtwagen terug naar het ponton en neemt twee nieuwe buizen mee. Dagelijks verplaatsen de trucks een kleine tweehonderd buizen. Ze blijven een poosje opgeslagen op de kade en worden daarna verscheept naar hun eindbestemming in de Noordzee.

Vinden de vrachtwagenchauffeurs het geen vervelend karwei om steeds rondjes te rijden? Alex Mckintosh een gezette Schot die leiding geeft aan het karwei haalt enigszins gepikeerd zijn schouders op. “Ze krijgen er toch voor betaald of niet soms?”

Kilometers buizen

Aan het po werken dagelijks veertien mannen, Britten, Noren en Nederlanders, in twee ploegen. Ze beginnen om 7 uur ’s morgens en om 23 uur ’s avonds gaat de laatste ploeg naar IJmuiden waar ze in een pension overnachten. Om de vier weken gaan de mannen een week naar huis.

De buizen komen uit de fabriek van Bredero Price in het Noorse Farsund. Het bedrijf coat de buizen en brengt ze naar hun bestemming, het zuidelijk deel van de gaspijpleiding NorFra. Deze loopt van Noorwegen naar Duinkerken. De totale lengte van de buizen die de Amerikahaven aandoen bedraagt 375 kilometer.

Havenuitbreiding

“Om dit soort grote klussen binnen te halen is het noodzakelijk dat de haven wordt uitgebreid”, betoogt Van den Heuvel. “We hadden de kade van de Amerikahaven nog maar kort voordat deze opdracht binnenkwam met 320 meter verlengd. Als we het terrein niet op voorraad hadden gehad, was het po aan onze neus voorbij gegaan.”

Verspreid over de Amsterdamse haven is 126 hectare droog terrein beschikbaar. In 2015 moet in de havenregio 1500 hectare nieuw bedrijfsterrein zijn aangelegd. Dit maakt drastische verbetering van de infrastructuur onvermijdelijk. Het jaarverslag 1995 van het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam schat dat het uitvoeren van het gehele Masterplan voor de regio f. 3 a f. 4 miljard kost. Hierbij is de uitbreiding van de havencapaciteit met de aanleg van de Afrikahaven inbegrepen. Dat wil zeggen als een procedure die door de buurgemeente Haarlemmerliede tegen de gemeente Amsterdam is aangespannen bij de Raad van State, gunstig uitpakt. Indien de havenuitbreiding er niet komt ziet het er somber uit voor de Amsterdamse haven, verwacht directeur Godfried van den Heuvel. De kans dat de Raad een veto uitspreekt over de plannen, acht hij overigens klein.

Uitbreiding van de havencapaciteit is echter niet genoeg. Het is beslist noodzakelijk dat het sluizencomplex bij IJmuiden wordt uitgebreid met een grotere en bredere sluis. Deze moet tussen 300 en 400 meter lang en tussen 65 en 70 meter breed zijn. Zo ke ook de modernste schepen zonder problemen de Amsterdamse haven blijven aandoen. De nieuwe sluis moet er rond 2000 zijn.

Onderzoeksrapport

Binnenkort verschijnt hierover een onderzoeksrapport dat is samengesteld door een Belgisch bureau onder leiding van professor Peters. “De nieuwe sluis kan je vergelijken met de vijfde baan bij Schiphol”, doceert havendirecteur Van den Heuvel. “Aanleg ervan betekent handhaving van de veerkracht van de haven.” De nieuwe sluis en de Afrikahaven ke er binnen drie jaar zijn. De tijd om alle procedures af te handelen niet inbegrepen. Door uitbreiding van de haven zal het aantal havengebonden bedrijven flink groeien. “De Amsterdamse haven is niet slechts een doorvoerhaven”, zegt Van den Heuvel.

Werkgelegenheid

“De goederen die de haven aandoen worden hier zoveel mogelijk eerst bewerkt en daarna gaan ze verder. Door de aanleg van de Afrikahaven wordt een groot aantal bedrijven aangetrokken daardoor zal de werkgelegenheid flink groeien.” Het jaarverslag spreekt over 37.000 nieuwe arbeidsplaatsen tussen nu en 2015, wanneer het Masterplan voor de gehele regio wordt uitgevoerd.

Ondanks het relatieve gebrek aan ruimte is de Amsterdamse haven de enige haven in de Benelux waarvan de goederen overslag het afgelopen jaar fors is gestegen. “Totaal zijn er in de Amsterdamse havenregio de afgelopen zes maanden 26,9 miljoen ton goederen overgeslagen hetgeen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar een groeipercentagen van 7,3 betekent”, aldus Van den Heuvel.

Brugkranen

Vrachtwagens rijden af en aan en laten diepe bandensporen achter op de zanderige grond. De kade langs de Amerikahaven is niet bestraat. Op het moment dat de klus van Bredero Price binnenkwam, was de kade net verlengd. Derhalve ontbrak de tijd, om de puntjes op de i te zetten.

Niet bekend

In totaal doen 450 schepen van Bredero Price de haven aan. “Het duurt zes uur voordat een schip is gelost”, zegt Alex Mckintosh met een hoofdknik naar de pijpen waarvan er inmiddels 1200 op de kade liggen. “Per dag verplaatsen we 180 pijpen van het schip naar het ponton en van het ponton naar de grond.” Hij benadrukt: “En dat is beslist geen saai werk.”

Reageer op dit artikel