nieuws

Nieuw type turbine bij energiepo Great Yarmouth

bouwbreed

Vestas Wind System AS in Denemarken levert 25 windturbines van een nieuw type voor een offshore-windenergiepo bij Great Yarmouth aan de oostkust van Engeland. De plannen voor dit als grootste offshore-windmolenpark ter wereld betitelde po worden ontwikkeld door het Britse PowerGen, dat druk doende is de nodige vergunningen binnen te krijgen.

De benodigde investeringen in de aanleg worden geraamd op 35 miljoen pond. De 60 meter hoge op beton te funderen turbines moeten per stuk 1,5 megawatt produceren, oftewel een hoeveelheid elektriciteit voor een stad van circa 55.000 inwoners. Bij instemming van de autoriteiten is het park over twee jaar in bedrijf.

Groot-Brittannie hanteert als doelstelling dat over vier jaar 1500 van de in totaal 50.000 mw aan elektriciteit door windturbines moet worden voortgebracht. De Deense windmolenbranche is met een aandeel van tegen de 50 procent aanvoerder van de wereldmarkt.

Reageer op dit artikel