nieuws

Ministerie laat uitwerken deeltijd-WW achterwege

bouwbreed

Het ministerie van Sociale Zaken laat het opstellen van een wettelijke regeling voor deeltijd-WW achterwege ondanks het feit dat minister Melkert zich er ondubbelzinnig voor heeft uitgesproken. Dat zegt de bouwbond-FNV, die zich met andere partijen in de schildersbranche druk maakt voor de invoering ervan.

Door schilders de mogelijkheid te verschaffen in de winterperiode in deeltijd-WW te gaan, kan een einde worden gemaakt aan de grote seizoenwerkloosheid, die elk jaar in de winter in deze branche optreedt. Een beetje winter zorgt er voor dat een derde van het totale schildersbestand enige tijd werkloos thuis zit.

Met deeltijd-WW (zoals in Duitsland wordt gehanteerd) kan dat voor een groot deel worden voorkomen. Men werkt een geringer aantal uren per week zonder overigens het dienstverband met de werkgever te verbreken. Op die manier wordt de werk- en inkomenszekerheid van schilders aanzienlijk vergroot.

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de schildersbranche hebben 18 juli j.l. daarover met het College van Toezicht Sociale Verzekeringen overleg gevoerd. Ze hebben echter te horen gekregen dat geen goedkeuring aan deeltijd WW zal worden verleend zolang dat wettelijk nog niet mogelijk is gemaakt.

Geen wetswijziging

De huidige wet zegt dat de werkloze werknemer ‘volledig beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt’ en dus is wetswijziging nodig.

“Uit overleg met het ministerie van sociale zaken is evenwel gebleken dat er geen voornemen bestaat de benodigde wetswijziging in voorbereiding te nemen”, aldus het CTSV.

En dat terwijl minister Melkert zich volgens de bouwbond-FNV ondubbelzinnig zou hebben uitgesproken voor het creeren van de mogelijkheid van deeltijd-WW. “Dan kan net als in Duitsland de WW als conjunctuurstabiliserend instrument worden ingezet”, aldus de minister destijds. Nog voor Prinsjesdag wilde de minister de gedachte deeltijd-WW nader uitgewerkt zien.

“In theorie lijkt de minister van goede wil, maar in de praktijk loopt zijn eigen ministerie hem voortdurend voor de voeten”, klaagt sectorbestuurder Charles Verhoef van de bouwbond. Volgens hem dreigen de werknemers in de schildersbranche de dupe van dit geharrewar te worden. Want het ministerie laat een unieke kans liggen om een eind te maken aan de onzekerheden, die gepaard gaan met de jaarlijks terugkerende winterwerkloosheid.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels