nieuws

Minder bouwvakkers gaan de wao in

bouwbreed Premium

De instroom van bouwvakkers in de wao is in 1995 25% lager dan in 1994. Kwamen per 1000 werknemers in 1994 nog 17,2 werknemers in de wao terecht, in 1995 waren dat er 13. Dit blijkt uit cijfers van het College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv).

Volgens het SFB is deze daling te danken aan twee oorzaken. In de eerste plaats is de sociale verzekeringswetgeving de afgelopen sterk veranderd. Zo is in 1993 de Wet-terugdringing ziekteverzuim ingevoerd met de zogenoemde 2/6-wekenmaatregel. Daardoor kregen werkgevers een financieel belang bij het terugdringen van het ziekteverzuim.

Een tweede reden is dat al voor 1994 SFB en Stichting Arbouw veel energie hebben gestoken in voorlichting aan werkgevers over het terugdringen van verzuim. De uitstraling daarvan gaat nu doorwerken, zo zegt men bij het SFB.

Deze twee zaken hebben uiteindelijk invloed op het aantal mensen dat in de wao verdwijnt. Wie immers niet ziek wordt of slechts korte tijd ziek is, kan niet in de wao verdwijnen.

De kansen om bij herkeuring de wao weer te verlaten is spectaculair gedaald. Voor alle werknemers was die kans in 1994 37%, en in 1995 18%. Voor werknemers aangesloten bij het SFB was de daling van 31% naar 9%.

Het SFB heeft daar geen sluitende verklaring voor. Vermoed wordt echter dat het gedeeltelijk aan de aard van het werk ligt.

Reageer op dit artikel