nieuws

Meanderende Geul kost f. 21 miljoen

bouwbreed

Het Beneden-Geuldal, met een meanderende Geulrivier, tussen Valkenburg aan de Geul en het Julianakanaal krijgt een natuurimpuls van f. 21 miljoen. Tot het jaar 2000 is f. 10 miljoen beschikbaar.

Dit blijkt uit het Beekdalontwikkelingsplan ‘Beneden-Geuldal’ dat Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld en aangeboden aan onder andere de gemeenten Valkenburg en Meerssen, het Zuiveringschap Limburg, Waterschap Roer en Overmaas, het Ministerie van Landbouw en de stichting Limburgs Landschap.

Hoofdelementen in het plan zijn het treffen van voorzieningen waardoor natuurliefhebbers per fiets of te voet het samenhangend natuurlandschap ke doorkruisen. De Geul, een zijrivier van de Maas, mag vrijuit meanderen. Hiervoor wordt 140 hectare landbouwgrond aangekocht.

Woordvoerder Gerrit Kater van de Provincie Limburg zegt dat de meanderende stroom hulp krijgt door onder andere het weghalen van beschoeiingen.

Daarnaast worden vispassages aangelegd, twee verplaatsbare bruggen geplaatst, een fietspad aangelegd tussen Valkenburg en Meerssen voor scholieren die vanuit Valkenburg de scholen in Meerssen bezoeken, en een moeraslandschap ontwikkeld in een eerder aangelegde zijtak van de Geul nabij landgoed St. Gerlach. Op de hellingen wordt het oerbos teruggebracht, kudden grote grazers leven straks in het wild.

Ingenieursbureau Stroming is bij de planontwikkeling betrokken.

Reageer op dit artikel