nieuws

Makelaar Bart vertraagt woningbouw Bruinisse

bouwbreed

De gemeente Bruinisse is in conflict met Bouwadviesbureau Nederland (BAN) van makelaar Bart uit Krabbendijke. Inzet van de onenigheid is dat Bart niet instemt met een exploitatieovereenkomst voor de grond die hij binnen het uitbreidingsgebied Riekesweel in bezit heeft. Volgens het hoofd algemene zaken weigert Bart voor de algemene voorzieningen te betalen.

Bruinisse werd twee jaar geleden met makelaar Bart geconfronteerd toen bleek dat hij 8000 m2 grond oftewel eenderde van het uitbreidingsgebied Riekesweel had verworven. De Zeelandse gemeente wil in dat gebied tussen de vijftig en zestig woningen bouwen. Het Bouw Adviesbureau Nederland diende voor de bouw van twintig tot dertig woningen een plan in. Dit bouwplan werd door Bruinisse afgewezen omdat het niet binnen het bestemmingsplan zou passen. Zo wil de gemeente een gedifferentieerde opzet van de wijk, terwijl Bart een voorstel voor vrijstaande woningen heeft ingediend.

Door het afwijzen van de bouwvergunning is echter een patstelling ontstaan. Het Bouwadviesbureau Nederland (BAN) weigert verder mee te werken en blokkeert mede door de ligging van de gronden een verdere ontwikkeling van het gebied.

“We ke niet om Bart heen”, aldus mr. H.P. Vogel, hoofd algemene zaken van Bruinisse dan ook. Onderhandelingen over de aanleg van de openbare voorzieningen en het bouwrijp maken van de grond hebben tot op heden tot niets geleid.

“Bij elkaar is hier heel veel geld mee gemoeid dat Bart weigert te betalen”, aldus Vogel. Het laatste contact dateert al weer van zo’n drie maanden geleden. “We bezinnen ons nu op een te volgen strategie”, zo benadrukt Vogel. Welke dat zal zijn wilde hij nog niet kwijt. De wens van de gemeente om eind van dit jaar te gaan bouwen zal volgens het hoofd algemene zaken in geen geval worden gerealiseerd.

Twee mogelijkheden

Volgens de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers zijn er wanneer bouwers zelf ontwikkelen twee mogelijkheden. In de meeste gevallen legt de bouwer de openbare voorzieningen voor eigen rekening zelf aan. Na realisering wordt dan het totale po voor een symbolisch bedrag van meestal een gulden aan de gemeente overgedragen. Een tweede mogelijkheid is dat de bouwer de grond aan de gemeente verkoopt in ruil voor een bouwclaim.

Tholen

Ook in Tholen is de in opspraak geraakte makelaar actief. Tholen is in onderhandeling met Bouwbedrijf Flipse en Partners dat op zijn beurt warme contacten met Bart onderhoudt. Bart en Flipse exploiteren samen de firma Creating Housing Accommodation Inc. in ‘s-Gravenpolder. Flipse heeft grond in het uitbreidingsgebied Molenhoek gekocht. Op deze grond wil het bedrijf zeventien woningen bouwen.

Burgemeester Van der Munnick: “Het bedrijf wilde echter wat kort door de bocht deze woningen bouwen. Na het indienen van de bouwaanvraag had het bij wijze van spreken de volgende dag willen bouwen. Dat vonden wij toch iets te snel.”

Afrondende fase

Onderhandelingen over de exploitatieovereenkomst zijn volgens de eerste burger van Tholen in een afrondende fase. De naam en faam van makelaar Bart is hem inmiddels bekend.

“We zullen de ontwikkelingen op de voet volgen. Het is mij bekend dat Reimerswaal een woning van Flipse heeft laten afbreken. Wij houden het in de gaten, dat mag duidelijk zijn. Voor wat het overige betreft, wij als gemeente zijn er niet verantwoordelijk voor als Bart zijn afspraken met kopers niet nakomt. Daar zijn andere organisaties voor.”

Reageer op dit artikel