nieuws

Maastricht vraagt f. 4,2 miljoen voor monumenten

bouwbreed

Voor het sluitend krijgen van het meerjarenplan 1997-2002 Restauratie Monumenten heeft Maastricht een rijksbijdrage aangevraagd van f. 4.226.085. De geraamde totale kosten voor zestien verschillende gemeentelijke en particuliere objecten belopen f. 15.660.000.

Het Kruisherencomplex alleen vergt f. 9,3 miljoen. Andere poen die meer dan een miljoen gulden vergen zijn de complexen Pletzerstraat 10 ( f. 1.263.000) en Hartelstein 204 ( f. 1.193.524). De restauratiekosten van de voormalige Augustijnenkerk ( f. 981.028) en Westrand 23 ( f. 800.000) tikken eveneens aan.

Reageer op dit artikel