nieuws

Maasbeveiliging Belgisch-Limburg in 2010 gereed

bouwbreed

De beveiliging van de Maas in Belgisch-Limburg met nieuwe en versterkte dijken moet in 2010 gereed zijn. Het vernieuwde winterbed dat ontstaat, moet het achterland beschermen tegen wateroverlast. De dijken zullen waar mogelijk dienst doen als fiets- en wandelpaden.

De dertigtal in het winterbed gelegen woningen en boerderijen worden aangekocht en zo nodig onteigend. In de beken die in verbinding staan met de Maas komen pompen met terugslagkleppen, om te voorkomen dat bij hoogwater het Maaswater landinwaarts stroomt.

De kosten zijn begroot op ruim f. 23 miljoen, inclusief f. 11,5 miljoen voor aankoop en onteigening van onroerend goed, grond en woningen.

Reageer op dit artikel