nieuws

Koeien dood door vervuild bouwafval

bouwbreed

De provincie Noord-Holland onderzoekt mogelijke bodemverontreiniging in de Beetskoogpolder die de dood van koeien tot gevolg zou hebben. Veehouder K. Pauw in de gemeente Zeevang zag zijn veestapel sinds vorig najaar slinken van 225 naar 30. Hij wijt dat aan bodemverontreiniging door een verderop gelegen particuliere stortplaats voor bouw- en sloopafval.

De provincie verwacht in december de resultaten van een onderzoek van slib- en watermonsters, dat zich richt op de stortplaats op ongeveer twee kilometer van Pauws boerderij. Daar is tussen 1976 en 1986 afval gestort en verbrand.

Instanties als waterschappen, gezondheidsdienst voor dieren en Greenpeace hebben al, zonder resultaat, onderzoek verricht. “Daardoor ke we het bodemonderzoek gerichter doen. We starten binnenkort met het nemen van slib- en watermonsters”, aldus een woordvoerder van de provincie.

Gemeentesecretaris F. Hamakers verwijst het verhaal over “ongecontroleerde” stort en verbranding van afval naar het rijk der fabelen: “Er zijn daar nooit onregelmatigheden geconstateerd.” Hij wijst erop dat het waterschap geen sporen van verontreiniging in het oppervlaktewater heeft gevonden. “Bovendien hebben de buren van Pauw geen problemen. Wij leven wel mee met Pauw want die man heeft een mooi bedrijf ten onder zien gaan.”

De Socialistische Partij (SP) vroeg maandag de regering om een diepgaand onderzoek naar de mogelijke vervuiling van de Beetskoogpolder. Kamerlid Poppe denkt dat er wel een verband bestaat tussen de koeiensterfte en het storten van afval.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels