nieuws

Jong echtpaar leidt enthousiast 75-jarige groothandel Schriever

bouwbreed

Twee jonge, enthousiaste mensen, Maartje Struis en haar man Marcel Struis, – beiden 32 jaar – voeren de directie van Schriever Bouwspecialiteiten Groningen. Ze voeren met veel plezier de leiding van het 75 jaar oude bedrijf. Toch waren hun toekomstplannen heel anders.

De vader van Maartje, de heer C. van Wijngaarden heeft in 1981 de zaak van de familie Schriever overgenomen. De nu 77-jarige J. Schriever, zoon van de oprichter, had namelijk geen opvolger en hij vond Van Wijngaarden, die vertegenwoordiger was bij een zaak van bouwmaterialen, geschikt om zijn zaak voort te zetten. Van Wijngaarden wilde wel graag voor zichzelf beginnen. Hij nam het bedrijf over ondanks de vele waarschuwingen die hij kreeg om het niet te doen. Want het begin van de jaren tachtig was nu niet bepaald een gunstige tijd. Maar het lukte, al had hij wel eens zoals zijn dochter Maartje vertelt, slapeloze nachten. Vooral de uitbreiding van de ‘dakpoot’, materialen voor dakbedekking, was een succes. Helaas kreeg vader Van Wijngaarden een ernstige ziekte en in 1987 ging Maartje, die een hogere horecaopleiding had gevolgd, en later haar broer Gerrit hem ondersteunen. In 1994 overleed vader Van Wijngaarden en toen stond Maartje er alleen voor, omdat haar broer inmiddels naar Polen was verhuisd.

Haar man Marcel, die als technisch natuurkundige een goede baan had bij de Gasunie, besloot toch bij zijn vrouw in het bedrijf te komen en sindsdien is Maartje Struis algemeen en Marcel commercieel directeur. “Voor onze klanten was het in het begin wel even wennen”, lacht Maartje. “Een vrouw, nietwaar, heeft die wel verstand van zaken ? Maar ze hebben nu kennelijk vertrouwen in me, want het aantal klanten groeit…” Er moest in het begin heel hard worden gewerkt en nog worden er lange dagen gemaakt. Temeer, daar Maartje en Marcel drie kleine kinderen hebben, die vanzelfsprekend ook de nodige aandacht vragen.

Gelukkig hebben zij de volle steun van hun acht medewerkers. Marcel: “Ik geloof niet in hierarchie, ze moeten het hier naar de zin hebben, dan loopt de zaak goed.” Een van de taken, die de leiding op zich nam, is het completeren van het pakket. Op 1 januari van dit jaar is een al lang bestaande zaak in verfproducten, M. de Witt Verf, overgenomen. De “derde generatie” De Wit is meegekomen en Schriever profiteert nu van zijn grote ervaring op verfgebied. Het leveringsprogramma van Schriever bestaat nu uit materialen op het gebied van dakbedekking, vloerafwerking en betonrenovatie, afdichtingen, foelien, coatings, vochtwering en impregnering, lijmen en gereedschappen. In 1991 heeft het bedrijf een nieuw complex betrokken aan de Diamantlaan op een industrieterrein in het westen van de stad.

Directie Schriever: Vanaf de basis goed bezig zijn

Platte daken hoeven echt geen ellende te geven

“Platte daken hoeven helemaal geen ellende te geven”. Een beetje verontwaardigd reageert Marcel Struis, commercieel directeur op uitlatingen als die van prof. ir. F. Seyfert. Deze hoogleraar besluit zijn lezingen en toespraken over daken gewoonlijk met de zin: Platte daken zouden bij de wet verboden moeten worden.

Jaap Barendrecht

Struis is zo vrij, hoe hoog deze leraar ook is, met Seyfert van mening te verschillen. Hij weet tal van platte daken te vinden, waarvoor zijn schoonvader jaren geleden de materialen heeft geleverd en die er nog steeds keurig bijliggen. Maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Struis: “Je moet echt vanaf de basis goed bezig zijn. Met andere woorden: je moet heel goede materialen gebruiken. Daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan maar op den duur verdien je er aan. Dan moet je de zaken bouwfysisch goed voor elkaar hebben. Je moet het gebouw op de juiste manier isoleren en zorgen dat je de vochtbeheersing in de hand hebt. En heel belangrijk is ook dat de mensen die de materialen verwerken het vak goed beheersen. Anders gaat het, hoe hoog de kwaliteit van de materialen ook moge zijn, toch nog mis.”

Schijnoplossingen

Zijn vrouw Maartje Struis, de algemeen directeur van Schriever, zegt het jammer te vinden dat er op het gebied van de ruwe bouwmaterialen nog teveel gebruik wordt gemaakt van alternatieve schijnoplossingen, die veel goedkoper zijn. Haar man: “En het is nu eenmaal zo, dat het soms vrij lang kan duren eer je merkt dat de kwaliteit niet goed is.” De beide directeuren staan voor de taak hun klanten te overtuigen dat een lage prijs in het begin op den duur beslist niet voordeliger behoeft te zijn. “In de bouw zou het kwaliteitsbesef toch nog moeten toenemen. Niet alleen kijken naar wat de bouwkosten zijn, maar veel meer naar de exploitatiekosten op de lange duur.” De directeuren kennen gebouwen waarop de afgelopen vijftien jaar al tweemaal de dakbedekking moest worden vernieuwd. “Dat is beslist niet nodig. Daardoor krijgen platte daken ten onrechte een slechte naam. Maartje en Marcel leggen er de nadruk op, dat het voorgaande niet alleen geldt voor dakbedekking. Ze zijn ervan overtuigd dat ook bij andere materialen de kwaliteit het op den duur wint. “Wij leveren bijvoorbeeld ook foelien, die gebruikt worden bij hellende daken. Nou, als daar iets mis mee is zit je ook in de ellende.” Daarom hebben ze beslist gekozen voor hoge kwaliteit al kun je daardoor Schriever niet tot de goedkoopste bouwspecialisten rekenen.

Voorlichting

Volgens de beide directeuren zouden ze wel ernstig tekort schieten als ze het zouden laten bij het alleen maar afleveren van hun materialen, hoe goed die ook van kwaliteit zijn. Nee, een heel belangrijke taak vinden zij het geven van goede voorlichting en adviezen. “Niet zo maar een zakje spul in de hand van de klant stoppen en zeggen: Je ziet maar wat je ermee doet. Wij gaan bijvoorbeeld in het geval van betonschade met de klant mee en geven hem dan aan hoe het probleem opgelost kan worden. En we voeren dakinspecties uit en presenteren de klant gratis een compleet rapport. Het risico zit er natuurlijk in dat zo’n klant dan zegt: Nou, bedankt, en ik zie wel….maar kennelijk heeft Schriever in de loop der jaren zo’n groot vertrouwen opgebouwd dat zoiets zelden of nooit voorkomt.” Die vertrouwensbasis moet er ook zijn met de leveranciers. Maartje Struis: “Natuurlijk zijn we niet met die leveranciers getrouwd, maar als ze kwaliteit leveren dan houden we ze. Sommigen leveren al vanaf de jaren vijftig aan ons.” Heel belangrijk vindt de directie dat een groothandel op de afgesproken tijd levert. “Binnen 24 uur moeten de bestellingen bij onze klanten zijn. En als dat eens een enkele keer niet lukt dan worden ze onmiddellijk gebeld. We zeggen altijd maar: we proberen de mensen te behandelen, zoals we graag zelf behandeld willen worden…”

Reageer op dit artikel