nieuws

Heemskerk tegen fusie met Velsen en Beverwijk

bouwbreed Premium

De gemeente Heemskerk is tegen een fusie met de IJmondgemeenten Beverwijk en Velsen. Heemskerk is bang het eigen karakter te verliezen. “Bij de andere twee gemeenten staat het werkklimaat voorop, terwijl wij onze burgers vooral een goed woon- en leefklimaat willen bieden”, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Provinciale Staten van Noord-Holland willen dit najaar een onderzoek beginnen naar de voor- en nadelen van verdergaande samenwerking of samenvoeging van de drie gemeenten. Daarvoor zou een bestuurlijke stuurgroep geformeerd moeten worden waarin namens de provincie en de drie betrokken gemeenten elk twee bestuurders zitting nemen.

De commissaris van de koningin J.A. van Kemenade moet de voorzitter worden. De stuurgroep zou onder meer de sociaal-economische samenhang, bestuurskracht, financiele aspecten en de eigen identiteit moeten onderzoeken.

De gemeente Velsen is positief over het onderzoek en is op voorhand ook niet tegen samenvoeging. “Er bestaat al veel samenwerking met Beverwijk en Heemskerk, bij voorbeeld op het gebied van milieu en onderwijs. Een onderzoek kan duidelijk maken wat er allemaal mogelijk is”, aldus een woordvoerder.

Ook Beverwijk is niet tegen een grote gemeente in de IJmond. Een woordvoerder: “Het proces van schaalvergroting houd je in je eentje niet tegen. Wat ons betreft zijn alle deuren nog geopend.”

Heemskerk is bang dat de eigen identiteit zal ondersneeuwen bij samenvoeging. Het college van B en W staat terughoudend ten opzichte van het voorgestelde onderzoek, maar werkt wel mee. “Wij achten een dergelijk onderzoek in de gegeven situatie niet opportuun en menen dat beraad over de samenvoeging de bestuurspraktijk te lang afleidt van de noodzakelijke versterking van de samenwerking”, schrijft burgemeester W.J. Hoobroeckx in een brief aan de provincie.

Reageer op dit artikel