nieuws

Gootsteenmolens wettelijk verboden

bouwbreed

Het gebruik van zogenaamde ‘voedselrestenvermalers’ is wettelijk verboden. Deze elektrische apparaten, ook wel gootsteenmolens, green machines of food waste processors genoemd, worden onder de gootsteenopening gemonteerd. Daar vermalen ze snijafval en etensresten tot puree die vervolgens naar het riool wordt afgevoerd. Dit is echter in strijd met de Wet afvalwater.

Het via de gootsteen wegspoelen van vermalen etensresten kan leiden tot een onnodige belasting van de riolering, de rioolwaterzuiveringsinstallaties en – uiteindelijk – het oppervlaktewater. Daarbij komt dat door de aanvoer van de voedselrestenpuree in de rioleringen en op de zuiveringsinstallaties een grotere hoeveelheid slib als afvalproduct overblijft. In tegenstelling tot gft-compost zal dit (vaak verontreinigde) slib gestort of verbrand moeten worden. Het gebruik van deze ‘voedselrestenvermalers’ heeft dus een aantal duidelijke milieubezwaren.

In veel gemeenten was het gebruik al verboden doordat dit was geregeld in de gemeentelijke lozingsverordening, de feitelijke voorloper van de Wet afvalwater.

Reageer op dit artikel