nieuws

Golf van kritiek op afgravingsplan in Tegelen

bouwbreed

De Provinciaal Planologische Commissie (PPC), Rijkswaterstaat, de landbouworganisatie LLTB en de Stichting Milieufederatie Limburg hebben forse kritiek op het afgravingsplan Steilrand in Tegelen.

In de periode 2000 tot 2020 wil het Ontgrondingsbedrijf Sanders en Geraedts BV dertig hectare Tegelse klei – 900.000 ton – afgraven voor de Noordlimburger dakpannenindustrie.

Vanaf de bestaande Wambachgroeve in Tegelen wordt tien hectare afgegraven; in Belfeld – gebied Maalbeek – twintig hectare. Belfeld is onder voorwaarde akkoord met het conceptplan, het gemeentebestuur van Tegelen houdt oktober aanstaande beraad.

De PPC noemt het plan onvolledig en is van mening dat dit soort plannen niet meer onder het gezag van de afgraver moeten worden opgesteld maar door de provincie. Volgens de PPC moet het plan aangepast en opnieuw bekeken worden. De PPC neemt het standpunt van de commissie bovengemeentelijke zaken over waarin onder meer Rijkswaterstaat is vertegenwoordigd. Rijkswaterstaat vreest verkeersproblemen; de afgraving en aanleg van de A73 vallen namelijk samen.

De Stichting Milieufederatie vindt het plan “onvoldoende rijp” en de LLTB is van mening dat het niet aan de orde is om natuurcompenserende maatregelen te nemen. Deze visie wordt bestreden door Landbouw Natuurbeheer en Visserij (LNV) afdeling zuid. Volgens LNV zijn de maatregelen juist wel nodig in verband met de negatieve effecten op het grondwaterpeil in het gebied. De Provinciale Commissie ROVW buigt zich vrijdag over de opgestelde notitie.

Reageer op dit artikel