nieuws

Gemeentewoningen krijgen geen subsidie

bouwbreed

Gemeentelijke woningbedrijven komen binnenkort niet langer in aanmerking voor woningsubsidies. Het Besluit woninggebonden subsidies (Bws) zal daartoe worden aangepast. Dit schrijft staatssecretaris Tommel in een brief over de verzelfstandiging van gemeentelijke woningbedrijven aan de Tweede Kamer.

Hiermee volgt de bewindsman een motie van de Kamer die daarom vroeg. Hij laat verder weten dat het goed gaat met de verzelfstandiging. In 1994 waren er nog 148 gemeenten met gemeentelijk woningbezit. Nu zijn dat er nog 80. Van die 80 hebben 50 gemeenten laten weten hun bezit te willen verkopen of overdragen aan een corporatie. Vier gemeenten denken aan privatisering van hun woningbedrijf.

Slechts 26 gemeenten denken nog niet aan verkoop of privatisering. Daarbij gaat het om in totaal 15.810 woningen op 2,4 miljoen sociale huurwoningen. Het besluit van Tommel om hen geen subsidie meer te geven, heeft voor die gemeenten grote gevolgen.

Reageer op dit artikel