nieuws

Domeinen begint met renovatie Het Loo

bouwbreed

In dit najaar zal Domeinen een start maken met herstelwerk van Paleispark Het Loo. Het eerste deel dat gerenoveerd gaat worden, is het gebied rond de veldvijvers in het noordoostelijk deel van het Paleispark. Historische elementen, structuren en patronen zullen weer beter zichtbaar gemaakt worden.

Dit eerste po is onderdeel van een uitgebreid herstelplan. Dit plan is opgesteld door de rentmeester van het Staatsdomein bij Het Loo in samenwerking met de Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen (PHB) op basis van een cultuurhistorische analyse van het Paleispark.

In 1996 begint Domeinen met de uitvoering en na ongeveer tien jaar zal het project gerealiseerd zijn. Uit de analyse is gebleken dat sommige gedeelten van het park zich in de loop der tijd geleidelijk ontwikkeld hebben tot bos. Hierdoor zijn onduidelijke situaties ontstaan die de oorspronkelijke parkaanleg hebben doen vergaan.

Reageer op dit artikel