nieuws

‘Acties in metaal bedreiging voor draagvlak onder leden’ Bouwbond CNV houdt vast aan matige looneis

bouwbreed Premium

Het CNV vreest dat het draagvlak voor loonmatiging verdwijnt als de dreigende staking in de metaal uitdraait op acties alleen voor meer loon. Voorzitter Freek van der Meulen van de bouwbond van deze vakcentrale denkt evenwel niet dat wanneer die acties tot een ‘poencontract’ zouden leiden dat gevolgen heeft voor de onderhandelingen in de bouw- en houtnijverheid. “Wij willen een redelijke loonsverhoging.” De bouwbond FNV houdt rekening met een forse looneis van zijn leden.

Uitgangspunt van de vakcentrale blijft een looneis iets boven de inflatie, werkgelegenheid en scholing. CAO-coordinator C. van der Knaap van het CNV vindt wel dat je de achterban de ruimte moet geven dit beleid te voeren.

“Een staking om meer loon in een grote sector als de metaal zal zijn uitwerking op de mensen hebben. Wij maken ons grote zorgen. Hoge looneisen in alle CAO’s zijn desastreus voor de werkgelegenheid”.

Freek van der Meulen van de bouwbond CNV zegt niet zo bang te zijn voor eventuele gevolgen van een conflict in de metaal voor CAO-onderhandelingen in de bouw- en houtsector. “Dat conflict draait niet alleen om meer loon. Het gaat ook over de vut en het ziekengeld.”

Na Prinsjesdag

Op 20 september zal de bondsraad van de hout- en bouwbond CNV de arbeidsvoorwaardennota voor 1997 vaststellen. Vervolgens stelt de bondsraad in november de voorstellen voor de bouw-CAO vast.

Het bondsbestuur zal de bondsraad voorstellen om uit te gaan van de volgende inzet voor het CAO-overleg: handhaving van de automatische prijscompensatie, die naar verwachting voor volgend jaar zal uitkomen op ongeveer 2%. Daar bovenop wordt een initiele loonsverhoging gevraagd. “De hoogte daarvan is afhankelijk van de cijfers, die de regering op Prinsjesdag presenteert.”

Naast de loonsverhoging wil de bond aandacht besteden aan scholing en werkgelegenheid. Van der Meulen noemt dit “een evenwichtig arbeidsvoorwaardenbeleid met verantwoorde voorstellen, waaronder een redelijke loonsverhoging. Het gaat nu weer goed in de bouw. Werknemers zien dat en mogen daar best van meeprofiteren.”

Nullijn

De bouwbond-FNV krijgt zeker met die hoge looneisen van zijn leden te maken. In diverse regio’s hebben bondsleden er al op aan gedrongen dat voor de bouw-CAO zal moeten worden uitgegaan van een verhoging van de lonen met 5% inclusief prijscompensatie.

Zo’n 260 leden in Brabant en Limburg, verenigd in de regionale vakgroep bouw, kwamen in juni tijdens bijeenkomsten in Weert, Rosmalen en Boekel al tot deze conclusie.

Districtsbestuurder Chris Baars liet weten dat een dergelijke looneis in zijn regio (Noord-Holland en Utrecht) ook niet ondenkbaar is.

Een loonstijging van 5%, inclusief prijscompensatie voor een eenjarige CAO wordt in het zuiden gevraagd “gezien de kostenstijgingen op lokaal en landelijk niveau en het aantal jaren dat de werknemers in de bouw op de nullijn hebben gezeten”.

In een indertijd uitgegeven persverklaring stond letterlijk vermeld “dat bij een tweejarige CAO er een loonstijging van 10% inclusief algemene prijscompensatie moet komen”.

Inspraak

Voordat de vakgroepsraad van de bouwbond-FNV op 18 november de definitieve voorstellen vaststelt, krijgen de leden op diverse regionale ledenvergaderingen de mogelijkheid mee te praten over de arbeidsvoorwaarden.

“In verschillende regio’s hebben kadergroepen al een voorschot genomen op de discussie over een nieuwe CAO. Dat heeft de nodige stof doen opwaaien, dus het beloven geen saaie vergaderingen te worden”, aldus het bondsbestuur in de sectorkrant.

Reageer op dit artikel