nieuws

VIBA houdt grote milieu-manifestatie in Den Bosch

bouwbreed Premium

De VIBA (Vereniging Integrale Biologische Architectuur) houdt op 11, 12 en 13 oktober een grote milieu-manifestatie in en om het Bedrijvencentrum en de Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch. Er worden een beurs en een congres georganiseerd.

Op 11 oktober vindt om te beginnen een vakdag plaats, bedoeld voor hen die beroepsmatig met de bouw te maken hebben.

Daarnaast is er een grote beurs met als motto ‘Gezond bouwen en wonen’. Op 12 en 13 oktober gaan de deuren ook open voor de consument.

Tijdens de vakdag wordt een congres gehouden met als onderwerp ‘Bouwen, verder dan duurzaam’. Het doel is niet alleen de bezoekers ervan te overtuigen, dat minder milieubelastend bouwen noodzakelijk is, maar ook te laten zien, dat duurzaam bouwen nieuwe mogelijkheden biedt voor het bedrijfsleven. Tijdens de manifestatie worden demonstraties gegeven van milieuvriendelijke bouwtechnieken.

De lezingen van het congres ‘Bouwen, verder dan duurzaam’ worden gehouden in de Brabanthallen. Het congres staat onder leiding van prof. ir. H. de Jonge, hoogleraar vastgoedontwikkeling aan de Technische Universiteit te Delft.

Er zijn sprekers uit het bedrijfsleven, de advieswereld en de politiek. Het is de bedoeling dat er veel discussie plaats zal vinden.

Beurs in paviljoen

De beurs ‘Gezond bouwen en wonen’ vindt plaats in een paviljoen, dat op het buitenterrein van het Bedrijvencentrum wordt opgericht.

De producten en diensten die hier worden gepresenteerd moeten voldoen aan de criteria van de VIBA, die op verzoek worden toegestuurd. Centraal staat dat zij moeten passen in de trend van duurzaam en minder milieubelastend bouwen.

Het gaat niet alleen om bouwproducten en -materialen, maar ook om de inrichting van gebouwen. Het heeft immers geen zin om milieubewust te bouwen, als er bij de inrichting geen rekening wordt gehouden met het milieu.

De aanleiding tot de manifestatie is het twintigjarig bestaan van de in 1976 opgerichte VIBA.

De hoofdsponsor van de manifestatie is NUON, het energiebedrijf van Gelderland, Friesland en Flevoland.

Belangstellenden voor deelname aan de beurs ke zich richten tot Buro Pido te Nijmegen, tel. 024 3231830.

Overige informatie is te verkrijgen bij de VIBA te ‘s-Hertogenbosch, tel. 073 6216943.

Reageer op dit artikel