nieuws

Utrecht gaat Grote Melm uitbaggeren

bouwbreed

De provincie Utrecht wil op korte termijn de Grote Melm, een dode arm in de Eem bij Soest, gaan uitbaggeren. De maatregel moet een einde maken aan de stankoverlast voor omwonenden, die het gevolg is van algengroei.

De zuiveringsinstallatie Soest /Baarn loost gezuiverd afvalwater op de Grote Melm. Dit gezuiverde water bevat voedingsstoffen die de algengroei bevorderen. De zuiveringsinstallatie wordt momenteel echter verbeterd, waardoor het gezuiverde afvalwater in de loop van 1997 schoner zal worden. De provincie onderzoekt nu of verplaatsing van het huidige lozingspunt nodig is om stankoverlast in de toekomst te voorkomen.

Gedeputeerde Staten van Utrecht leggen het voorstel op 23 september voor aan de statencommissie Waterkwaliteitsbeheer. Als de commissie instemt zal zo spoedig mogelijk met het uitbaggeren worden begonnen. In totaal moet 19.000 kuub worden opgebaggerd. De provincie heeft hier f. 1,7 miljoen voor beschikbaar.

Reageer op dit artikel