nieuws

Universiteit Leiden laat De Annex eindelijk afbouwen

bouwbreed

De Rijksuniversiteit Leiden laat De Annex, of zoals het officieel heet ‘gebouw 3 van het Sylvius Laboratorium’ eindelijk afbouwen. Het werk is nu gegund na aanbesteding met voorgaande selectie.

De bouwkundige werkzaamheden voor de afbouw van De Annex, die in januari 1993 waren gestaakt, zullen op 12 augustus beginnen. Nelis BV in Haarlem is de hoofdaannemer geworden. Het elektrotechnische werk wordt verzorgd door NIB Elektrotechniek BV in Diemen en het werktuigbouwkundig werk door Wolter en Dros Groep in Rotterdam.

Verder zijn bij de afbouw betrokken Waco Schoombie BV in Enschede (staalconstructies), Europrovyl BV in Maarssen (gevelkozijnen) en Schotte BV in Nieuwerkerk aan den IJssel (betonboorwerken). Het is de bedoeling dat het gebouw rond de jaarwisseling in gebruik wordt genomen. De totale investering zal dan een kleine f. 18 miljoen hebben bedragen, waar oorspronkelijk in 1992 f. 10 miljoen was geraamd.

In het gebouw komt onder meer het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Voor wie de voorgeschiedenis van dit zo langzamerhand roemruchte gebouw kent, een niet meer dan logische keuze.

Hoofdbrekens

De ontwikkeling van De Annex heeft menig betrokkene in het verleden hoofdbrekens gekost. Daarnaast heeft het de kop gekost van RUL-bestuursvoorzitter mr. C. Oomen, terwijl drie betrokkenen een kleine vier maanden in voorarrest hebben gezeten op verdenking van deelnemen in een criminele organisatie die ten doel had het plegen van misdrijven zoals verduistering, valsheid in geschrifte, oplichting, flessentrekkerij, belastingfraude, bedriegelijke bankbreuk en omkoping van ambtenaren.

Het ging om de directeur van de eenmans poontwikkelingsmaatschappij Fibomij, die een turnkey-aanbieding voor De Annex had gedaan, de directeur van ABS Eurospan Benelux BV, de eenmans aanbieder van alternatieve bouwsystemen, en de voormalige directeur bedrijfsvoering van de RUL, die per 1 december 1993 eervol was ontslagen met afvloeiingsregeling.

Aanleiding is een aantal verdwenen miljoenen van het bouwkrediet dat via de ING Amersfoort liep. Bovendien werden rekening aan de bouwer, De Kempen BV uit Rijsbergen, en onderaannemers niet of onvoldoende voldaan. Reden voor De Kempen om na eerst twee keer tijdelijk het werk te hebben stilgelegd, in januari definitief de werkzaamheden te staken na het recht van retentie gevestigd te hebben.

Fibomij en Eurospan zijn enige tijd daarna beide failliet verklaard. Een even slepende als voor De Kempen directeur De Nier en zijn vrouw slopende procedure leidde vervolgens tot de afkoop van het retentierecht voor f. 1,8 miljoen. Een procedure van De Kempen tegen de RUL over een resterende vordering van f. 900.000 loopt nog.

Reageer op dit artikel