nieuws

Tweeduizend doden door asbest in Frankrijk

bouwbreed Premium

In Frankrijk zullen dit jaar bijna tweeduizend mensen sterven aan door asbest veroorzaakte kanker, zo blijkt uit een rapport dat aan de regering is overhandigd. De commissie die het onderzoek verrichtte maakte bekend dat de grote meerderheid van de doden, zo niet alle, zijn terug te voeren op beroepsrisico’s. De meerderheid van de asbestpatienten heeft longkanker.

De afgelopen jaren zijn op grote schaal veiligheidsmaatregelen getroffen. Toch blijft er nog een aantal risicoberoepen bestaan, zoals beroepsbeoefenaren in de bouwnijverheid. In de nieuwe studie wordt niet gepleit voor een campagne om asbest overal te verwijderen. Volgens de deskundigen kan het weghalen van het materiaal namelijk groot gevaar opleveren voor de mensen die deze taak moeten uitvoeren.

De commissie stelde wel dat volgens de Europese regelgeving asbest wegens de kankerverwekkende eigenschappen “moet worden opgeruimd als dat technisch mogelijk is”.

Inmiddels heeft de Franse minister van werkgelegenheid, Jacques Barrot, aangekondigd dat het gebruik van asbest per 1 januari 1997 wordt verboden. Het verbod treft de productie, import en verkoop van alle goederen.

Reageer op dit artikel