nieuws

Tekort van f. 80 miljoen voor restauraties in Amsterdam

bouwbreed

In Amsterdam is een enorme achterstand op het gebied van monumentenzorg. Vorig jaar kwam hiervoor een bedrag beschikbaar van f. 28 miljoen, maar als alle monumenten zouden moeten worden opgeknapt, is hiervoor nog eens f. 80 miljoen nodig. Daarnaast ontbreekt een goede opslagmogelijkheid voor historische bouwmaterialen, zoals geveltoppen.

Dit blijkt uit het jaarboek Bouwen en Wonen in Amsterdam 1995 dat onlangs verscheen. “De herplaatsing van geveltoppen is weliswaar geintensiveerd, maar de wijze van opslag is verre van ideaal. Er wordt naarstig gezocht naar een overdekte opslagmogelijkheid die een betere conditie biedt voor behoud van het historische materiaal”, aldus het jaarboek.

Ondanks het enorme aantal restauraties dat niet kan worden uitgevoerd was 1995 “subisidietechnisch een topjaar”, aldus het jaarboek. Door het besluit Rijkssubsidie Restauratie Monumenten (BRRM) kreeg de gemeente f. 8,5 miljoen voor restauraties en uit het stadsvernieuwingsfonds kwam ook nog eens f. 19 miljoen.

Historisch stadsgezicht

De samenstellers van het jaarboek zijn overigens optimistisch over de monumentenzorg in Amsterdam. Zo biedt de aanleg van de Noord-Zuidlijn mogelijkheden om beschadigde stadsgezichten te herstellen. “Het meest in het oog springende voorbeeld is het voorstel om het Rokin tussen Dam en Spui weer open te graven in combinatie met de bouw van een metrostation en een parkeergarage”, aldus het jaarboek. “Hiermee zou een historisch stadsgezicht dat in 1938 verdween, weer hersteld ke worden.”

Een ander positief punt is dat Amsterdam vertegenwoordigd is op het congres van de Unesco-organisatie van Wereld-erfgoed Steden. Van deze steden is een deel beschermd “op grond van de Conventie van het Wereld-erfgoed.” Er zijn gevorderde plannen om de 17de eeuwse grachtengordel van Amsterdam op de Werelderfgoedlijst te plaatsen.”

Reageer op dit artikel