nieuws

Supervisors waken over architectuur in Utrecht

bouwbreed Premium

De Commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen van de gemeente Utrecht moet vanavond een besluit nemen over het Architectuur Actie Plan. Dit plan voorziet in voorstellen, die de publieke betrokkenheid moeten vergroten en de rol van de architectuur in het bouwplanproces ke versterken. Belangrijk onderdeel van het voorstel is het aanstel van supervisors.

Eerder werd in Utrecht al besloten tot oprichting van een Architectuurcentrum, dat inmiddels in april j.l. zijn poorten aan Achter de Dom 14 kon openen. Om de architectuur in Utrecht op een hoger plan te brengen is volgens b.en w. in de toelichting op het raadsvoorstel meer nodig. Zo zou het grote publiek meer ke worden betrokken door het instellen van een jaarlijkse architectuurfestival, gekoppeld aan een tweejaarlijkse architectuurpijsvraag, de Rietveldprijs geheten. Verder zou men akkoord moeten gaan met het ontwikkelen van gemiddeld twaalf poen per jaar onder supervisie. Die supervisoren -architecten of stedenbouwkundigen van naam- dienen het planproces te inspireren, te letten op de samenhang van de deelplannen in relatie tot de (bebouwde) omgeving, advies uit te brengen aan opdrachtgevers , te adviseren over de architectenkeuze bij alle ‘majeure’ projecten en architectonische effectrapportage uit te brengen aan het gemeentebestuur.

Als ja tegen dit voorstel wordt gezegd, moet nog worden bekeken hoeveel supervisors er moeten worden aangesteld. De kosten die hiermee verbonden zijn zouden volgens een voorstel van B en W moeten worden gedekt door een verhoging van de bouwleges. Binnenkort zal het college een voorstel doen de bouwleges, die nu 1,5 % van de ambtshalve vastgestelde bouwkosten bedragen, te verhogen. Een dergelijk voorstel lijkt het college beter dan de extra kosten van supervisors te laten drukken op de enkele poen.

Reageer op dit artikel