nieuws

Ministers sturen uitbreidingsplannen gevangenissen naar Tweede Kamer

bouwbreed

De ministers Sorgdrager en De Boer hebben hun voorlopige plannen over de uitbreiding van de cellencapaciteit naar de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat hier om de 1200 plaatsen waarover onlangs in de Ministerraad overeenstemming was bereikt. In eerste instantie gaat het om 600 gesloten en 100 open plaatsen.

In Amsterdam en Rotterdam worden daarnaast nieuwe inrichtingen gebouwd voor de zogenoemde strafrechtelijke opvang van verslaafden (SOV). Bestaande plannen in Den Haag worden aangepast tot SOV-plaatsen. Hoe de resterende SOV-plaatsen worden verdeeld over andere grote steden is mede afhankelijk van de bijdrage in de investeringen door de betrokken gemeenten.

Om van het beschikbare budget zoveel mogelijk cellen te ke bouwen, wordt waar mogelijk bij bestaande inrichtingen bijgebouwd. Daardoor zijn de investerings- en exploitatiekosten lager. Bijkomend voordeel is dat er snel gebouwd kan worden omdat er geen Ruimtelijke Ordeningsprocedures doorlopen hoeven te worden.

In enkele regio’s is rekening gehouden met de aanwezige werkloosheid. Om die reden is gekozen voor uitbreiding (naast vervanging) van het Huis van Bewaring Roermond, aanbouw bij de te realiseren TBS-inrichting in Venray en vergroting van het Huis van Bewaring in oprichting in Ter Apel.

Reageer op dit artikel