nieuws

Justitie gaat door met bouwen van cellen

bouwbreed Premium

Het ministerie van Justitie gaat de komende jaren 1200 nieuwe plaatsen realiseren in gevangenissen, tbs-inrichtingen en justitiele jeugdinrichtingen. Nieuwbouw is nodig om te voorkomen dat Justitie met een capaciteitstekort komt te zitten. Zonder maatregelen zou dat tekort in 2000 ruim 3300 plaatsen zijn, waarvan 2520 cellen.

Dit blijkt uit de kabinetsplannen die minister Sorgdrager maandag heeft bekendgemaakt. Ze vormen de reactie op het vorig jaar door de commissie-Korthals Altes uitgebracht rapport over alternatieven voor vrijheidsstraffen.

Naast nieuwbouw wil Justitie meer taakstraffen opleggen. Verder streeft het kabinet naar een snellere doorstroming van tbs-gestelden naar psychiatrische ziekenhuizen of instellingen voor beschermd wonen. Deze zogenoemde alternatieven voor vrijheidsstraffen moeten in de inrichtingen een extra capaciteit van 1100 plaatsen vrijmaken.

Deze en andere maatregelen moeten het ‘gat’ dichten dat resteert als alleen wordt volstaan met de bouw van nieuwe cellen. Sorgdrager ziet geen soelaas in het verder de weg opgaan van twee gedetineerden in een cel. De verbouwingen die hiervoor nodig zijn, zijn volgens haar te kostbaar en bovendien komt de veiligheid op het spel te staan.

De te bouwen cellen, het merendeel van de 1200 extra plaatsen, komen vooral in de grote steden en zullen sober van opzet zijn. Ze zijn vooral bedoeld voor mensen die in die steden voor veel overlast zorgen en in aanmerking komen voor een relatief korte straf. Door het snel opleggen van korte vrijheidsstraffen ke “criminele carrieres” worden voorkomen, verwacht Sorgdrager.

De gemeente Rotterdam maakte gisteren bekend dat de Rijksgebouwendienst (RGD) in opdracht van Justitie een plan heeft ontwikkeld voor een nieuwe gevangenis in de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet. De inrichting zou moeten verrijzen op het bedrijvenpark Gadering en worden voorzien van de modernste methoden van beveiliging. De RGD wil eind 1997 beginnen met de bouw. De gevangenis zou medio 1999 in gebruik moeten worden genomen.

Reageer op dit artikel